2019 m. vasario 6 d., trečiadienis

Begalinis virsmas

Ar užuodi mano sekundės
Sprogimo paraką?!
Mano veikliąją medžiagą,
Išdraskančią akis
Mirčiai,

Kai lėtai
Ant antkapio
Gula
Skeveldros atplaišėlės-snaigės.

Lėtai, lėtai,
Neprotingai lėtai
Ant gatvės žibintų,
Ant tvorų ir
Bažnyčios bokšto…

Ar užuodi mano sekundės
Sprogimo paraką? –

Ech, tavęs juk nėra, mirtie,
Tai tik mes nuolatos
(Ne)tyčia paslystam
Begaliniam virsmui…

Nerijus Laurinavičius
2019-02-06