2017 m. gegužės 24 d., trečiadienis

Pavargusiam kelio broliui

Ateik, pavargęs kelio broli,
Alyvomis užtepsiu tau akis,
Jazminais užkamšysiu guolį –
Šią naktį, sakė, smarkiai lis...

Jei sakė, taip, vadinasi, ir bus,
Kai balomis nušluostysiu žaizdas,
Beribis skausmas susitrauks perpus,
Ir rytas mus atgimusius suras - -

Ateik, pavargęs kelio broli,
Šlubuodamas pavasariu kreivai,
Prieš vakaro-kengūros šuolį,
Kol vis dar praviri dangaus langai...

Ateik, pavargęs kelio broli,
Ateiki, paskubėk!

2017 05 24
Nerijus Laurinavičius

Šulininė akimirka

Būtis šiandieną plyšta
Tartum bintas...
Vaikų balsais, sūpynių girgždesiu
Už lango,
Iš pienių, bičių dūzgesio
Nupintas
Birželis girtas
Palei žemę sklando...

Būtis šiandieną aidi
Tarsi kibiras –
Tokia perkusija
Aukščiausiojo Kūrėjo?..
Žiūrėk, jau kyla jis
Į viršų sklidinas
Tų žiedlapių,
Kurie dar vakar
Taip kerėjo!..

Nerijus Laurinavičius
2017-05-24

2017 m. gegužės 18 d., ketvirtadienis

Dangaus ralis

Aš iš kaštono žiedo
Išsitraukiu
Tos įtampos pritvinkusį
Gėluonį,
Duriu gilyn
Už besišypsančiųjų
Kaukių...
Tuštybė ima šniokšti,
Ar užuodi?

Paskui į debesį
– Lyg fotelį –
Prisėdu,
Ir kojom tabaluote
Tabaluoju...
Ar įskaitys kas
Kada nors
Iš pėdų,
Kad išskridau
Motociklu
Dangaus

...lengvuoju...

N.L.
2017-05-18