2014 m. kovo 6 d., ketvirtadienis

Krymo klausimas – išspręstas


Pilies gatvėje sutikome kunigaikštį Vildaugą. Jis pamatęs mus persimetė iš vienos gatvės pusės į kitą, tada priešais žmoną atsiklaupė ant kelių ir bučiuodamas ranką ėmė sveikinti su kovo 8-ąja. „Gal su kovo 11-ąja?“, – mėginau šiek tiek paprovokuoti. „Ne, su kovo 8-ąja!“, – užtikrintai pakartojo jo didenybė. Iš abiejų kelnių kišenių kyšojo po nugertą  alaus butelį. „Jūs, jauni žmonės, esate mūsų ateitis!“, – į alaus butelį žodžių nevyniojo Vildaugas ir dar kunigaikštiškai didžiuodamasis pridūrė: „Šiandien AŠ Krymą prijungiau prie Vilniaus!“ Po to dar bandė nerišliai aiškinti, kad kažin kokį laivą iš Juodosios jūros nuvarė kažin kur, bet šiam geopolitikos virtuozui taip ir nepavyko iki galo pabaigti kerinčios istorijos, nes policijos ekipažui kažkaip reikėjo pravažiuoti pro besiskeryčiojantį didįjį valdovą. Pavyko tik dar išgirsti, kaip kunigaikštis Vildaugas į pravertą policijos mašinos langą vairuotojui kartojo: „Šiandien AŠ Krymą prijungiau prie Vilniaus!“ Po to iš bromo išlindo kažkoks tvirtas žmogus ir nesunkiai pakėlęs kunigaikštį nusinešė jį nežinoma kryptimi.

N.L., 2014 03 06.

2014 m. kovo 5 d., trečiadienis

Ramus kaip belgas


Dabar esu ramus kaip tikras belgas,
Kaip užsimerkęs saulėje budistas,
O tąsios dienos taip viltingai velkas,
Į nugarą seniai kvėpuoja viskas.

Seniai jau mano dukros išvarvėjo
Už užjūrio aukštų gracingų princų,
Tie sūnūs kulkomis išskrido, vėju...
Jų bruožų greitai nebeprisiminsiu.