2011 m. liepos 26 d., antradienis

Iš nematomo žmogaus užrašų (4). Atvirų durų, langų ir dangaus dienos.

                Anksčiau labai pavargdavau nuo savo kontūrų. Jie mane iš visų pusių imdavo slėgti tarytum cemento maišai. Tarytum visaaprėpiantis nuobodulys paskutiniąją sargybos valandą.
Dabar jau nuo nieko nepavargstu, todėl ir sėdžiu ant dangoraižio stogo atbrailos, tabaluoju basomis kojomis, kurių nesimato nei iš apačios, nei iš viršaus. Net pats savęs nebesuvokiu, apstulbintas šitokio lengvumo jausmo!

2011 m. liepos 17 d., sekmadienis

Ežys-kamuolys

Susiriečiu į ežį
Ir riedu per gyvenimą
Kaip kamuolys...

„Kamuoly,
Kur tavo akys?“ –
Klausia vaikai...

Mano akys –
Spyglių šaknyse,
Ten – ir širdis.