2015 m. liepos 18 d., šeštadienis

Iš nematomo žmogaus užrašų (32). Gaivių samanų karalystė. Pabaiga.


Net ir dabar visą esybę užlieja toji nežemiška kaitra, kai prisimenu viską apžiojančią liepsną, tuos ugninius liežuvius, stebėtinai tobulai pralaižiusius mums kelią į visai kitokį gyvenimą.

- - -

Kairėje rūkas buvo toks tirštas, kad vos ton pusėn ištiesęs ranką, iš karto nebegalėjai įžiūrėti pirštų. Atrodė, jog čionai nepajudinamai dunkso medžius, krūmus, žvėris ir visa kita į save suėmusi, prarijusi siena. Sėdėjau ant drėgno kelmo ir ramiai žvelgiau tiesiai, tik retkarčiais pasisukdamas į ūkanotąją kairę. Dešinėje šviežiomis samanomis kvepėjo daili nedidelės miško proskynos pievelė, viskas ryšku, aišku, tartum aukščiausios kokybės spalvotoje nuotraukoje. Jei kas paklaustų, ar šiame paveiksle buvo dangaus, atvirai atsakyčiau – nepamenu.

Staiga iš rūko sienos vienoje vietoje atsiskyrė žmogaus pavidalo pluoštas, vertikalus debesis, ir palengva ėmė artėti manęs link. Neišsigandau, nes išsigąsti ir norėdamas jau nebesugebėčiau. Kuo labiau vaiduoklis artinosi, tuo labiau ėmiau įžiūrėti jo veido detales. Tiksliau tariant, tai buvo visai ne veidas, o veikiau kaukė, veido imitacija. Be bruožų, be žvilgsnio, be kibirkšties. „Tokie būna tik politikų veidai“, – nenorėdamas taip pagalvojau ir, kaip netrukus paaiškėjo, buvau visiškai teisus. Vertikalus debesis lėtai atsklendė iki vietos priešais manąjį kelmą – iš čia jį galėjau kuo puikiausiai stebėti. Tuomet iš tirštos garų masės išniro dvi tvirtos plaukuotos rankos, kurių delnai tolydžio ėmė artėti kaukės link. Iš bukų pirštų galiukų išsišovė aštrūs erelio nagai, be gailesčio įsikibę į veido imitaciją ir tučtuojau ją nuplėšė. Nuplėšta kaukė tėškėsi ant šviežutėlių samanų, o tamsaus kraujo upeliai, pasruvę iš vidinės jos pusės, susitelkė į vieną tašką ir akimirksniu virto karštais liepsnų liežuvėliais. Tarytum kažkas užkūrė nedidelį laužą, prakurom panaudojęs tai, kas jau niekada nebus reikalinga. Į mane padvelkė maloni šiluma.
Vertikalus debesis pasislinko kiek dešiniau ir stabtelėjo. Viršutinėje jo dalyje švietė veidas, į kurį pažvelgus iš karto užplūsta ramybė. Turbūt klaidinga būtų tą veidą vadinti naujuoju, greičiau jis yra tikrasis. Tvirtų plaukuotų rankų jau nesimatė, jos susitraukė atgal į ūkanotą kūną (jei šį darinį apskritai galima vadinti kūnu).
- Kodėl čionai taip tylu? – netikėtai prabilo tikrojo veido lūpos.
- Kad girdėtume mūsų ką tik užkurto laužo spragsėjimą, – atsakiau po trumputės pauzės. – Iš kur tu čionai atvykai?
- Iš Begalinių kompromisų šalies. Ar girdėjai ką nors apie tokią?
- Kažką lyg ir girdėjau, – numykiau atsainiai. – Ir kas toksai būsi?
- Kas būsiu, dar nežinau. Tik jaučiu, kad jau esu visai kitoks. Turbūt norėjai paklausti, kas toksai buvau?
- Taip, tikrai...
- O buvau aš, galima sakyti, menininkas. Kompromisais žongliruojantis klounas. Jei proziškiau – politikas.
- Po-litikas... politi-kas... Tai profesija ar gyvenimo būdas? – paklausiau sąmoningai šiek tiek provokuodamas.
- Tai seniausia pasaulyje profesija! – atsakė vos pastebimai šyptelėjusios tikrojo veido lūpos. – Tik nesuprask klaidingai. Senesnė net ir už tą, apie kurią ką tik pagalvojai.
- Bet abi šios seniausios pasaulio profesijos greičiausiai kažkuo labai panašios?
- Kartais nė neatskirsi! – nuoširdžiai nusikvatojo pašnekovas.
- Papasakok man ką nors apie Begalinių kompromisų šalį, – kiek galėdamas atsargiau paprašiau tikraveidžio.
- Begalinių kompromisų šalyje, – giliai atsidusęs pradėjo jis, – nėra tokio principo, kurio nebūtų įmanoma vienaip ar kitaip sunaikinti, paplauti, nuplauti, nušluoti ar tiesiog suėsti iš vidaus. Tam ir pasitelkiamas šimtmečių šimtmečius iš kartos į kartą tobulintas begalinių kompromisų menas. Kompromisai yra slidūs it unguriai, keliaujantys iš rankų į rankas, nežinia kada išslysiantys į beviltišką dumblą. Kad ir kiek kas bekalbėtų apie kilnius siekius bei troškimus, svarbiausias politiko tikslas, imperatyvas, be abejo, yra valdžios troškimas. Tasai troškimas stipresnis už patį stipriausią tornadą, už kalnų upės veržlumą ar net už žemės trauką. Tai – nei profesija, nei gyvenimo būdas. Tai yra troškimų troškimas, alkių alkis. Jeigu prostitucijos atveju daugmaž viskas aišku – kertinio žmogaus principo pamynimas, pinigai, kūnas, šleikštulys, viso gero, iki kito karto, tai pačioje subtiliausioje prostitucijoje, politikoje, viskas kur kas labiau išplaukę, dorai nesuprasi, kas čia po ko: kūnas, pinigai, šleikštulys, principai, viso gero ar iki kito karto... Begaliniai kompromisai galiausiai išplauna ir pačius nepajudinamiausius principus. O kas galėjo pagalvoti! Iš kažin kur pasigirsta aimanos. Kas numalšins tą alkių alkį, troškulių troškulį? Beje, politikos tūkstantakojis, milijardakojis ar kaip bepavadintum, pasiekia ne tik politikos (tiesiogine, siaurąja prasme) sferą, bet ir daugybę kitų, regis, su šia klampyne nesusijusių žmonijos veiklos sričių.

- - -

Tai išklojęs buvęs politikas, tiksliau tariant, jo debesis su tikruoju veidu viršuje, pasislinko dar šiek tiek dešiniau ir truputį suplokštėdamas tartum pritūpė ant akinamai žalutėlių samanų. Iš kairėje esančios tiršto ūko sienos atsiskyrė dar vienas siluetas, kiek labiau išplaukęs nei pirmasis. Jo kaukėje, kaktos vietoje, bangavo bent trys akivaizdžiai pastebimos raukšlės. Dar kelios itin kokybiškos veido imitacijos detalės buvo tokios: trijų dienų barzdele apšepęs smakras ir žandai, buratiniškai ištysusi nosis, iš kurios abiejų pusių švietėsi gan skvarbios akys, formuojančios žvilgsnį, sudarantį įspūdį, jog ši esybė kartais čionai yra, o kartais žaibiškai pradingsta bala žino kur. Rašytojas. Taip, taip, rašytojas! Dar būdamas regimas mėgavausi dovana įspėti žmonių kelius žemėje. Retai apsirikdavau.
Paskui viskas vyko kaip ir pirmuoju atveju (taip bus ir vėliau): iš silueto-debesies išniro tvirtos plaukuotos rankos, iš bukų pirštų galiukų – erelio nagai, o atvykėlio kaukė netrukus krito į neseniai užkurtą laužą. Ugniai tai labai patiko. Atplėštos kaukės kraujas suveikė tarsi benzinas, taip dar labiau iškeldamas liepsną, kuri palaipsniui rijo aplinkui tvyrančią drėgmę.
- Ar turi rašymo priemonę? – užmezgiau pokalbį vien dėl to, kad kažką juk reikėjo pasakyti. Ūkanotas kūnas buvo bepradedąs muistytis, tačiau gauruotų rankų jau nesimatė, o ką čia ir beatrastum rūko painiavoje – kuiskis nesikuisęs. Naujasis (tikrasis) veidas staiga pasipuošė plačia šypsena, gilios akys sužėrėjo kaip ežero paviršiaus bangelės saulėtą vakarą. Nosis atrodė gerokai trumpesnė nei ankstenioji.
- Tau šių priemonių jau nebereikės, – nuraminau užbėgdamas už akių. – Ar viską spėjai parašyti prieš atvykdamas čia, į Gaivių samanų karalystę?
- Rašymas yra begalybė, begalybės suspėti neįmanoma, – miglotai atsakė buvęs rašytojas.
- Papasakok man ką nors apie save ir savo broliją, – paprašiau nevyniodamas žodžių į rūką.
- Panašu, jog visos ankstesnio gyvenimo aplinkybės nuolat sąmokslavo prieš mano pašaukimą, – pradėjo naujasis atvykėlis. – Lyg tyčia, lyg susitarusios. Nuo mažumės gimdytojai primygtinai klijavo teisininko etiketę, kurią aš iš karto plėšiau lauk ir mečiau į pirmą pasitaikiusį griovį. Senesnės kartos giminės atstovai į viską žvelgė kur kas paprasčiau, kur kas praktiškiau. „Statybininkas“, – sakė jie, lėtai pjaustydami dešrą su lašinukais, o akyse spindėjo su pilvo sotumu susijusios viltys. Suprask, tikras vyras turi kilnoti plytas ir maišyti skiedinį, o ne vartyti lapus ir gadinti rašalą. „Palapinėje gi negyvensi, žmonėms visais laikais reikėjo rimtesnės pastogės, tad prisidėdamas prie tokios kūrimo ir pats neliksi alkanas“, – samprotavo jie, įsitikinę savo teisumu. „Mozės tauta gyveno palapinėse ir nemirė badu“, – pagalvodavau aš, įsitaisęs palėpėje su keliomis įdomiomis knygomis. Tiesa, prožektoriaus baterijos greitai išsikraudavo, bet užtat ilgainiui visus juos piktdžiugiškai apgavau.
Netapau nei teisininku, nei statybininku. Ir jau niekada netapsiu. Tapkite patys, jeigu jums tai patinka. Prisipažinsiu, visgi teko ir plytas pakilnoti, ir skiedinį pamaišyti, bet tomis gyvybiškai neišvengiamomis akimirkomis niekaip negalėjau suprasti, kaip visa tai galėtų tapti gyvenimo tikslu?! O paskui savo kailiu įsitikinau, kad nuolat tokį ar panašų darbą dirbantys žmonės nepatenka į tą sferą, kurioje siaučia subtiliosios puikybės stichijos. Ten, kur nėra pavojaus pasitempti raumenis, iškyla visai kitokia grėsmė – pasitempti sielos raiščius.
Ir jeigu dabar kas nors manęs paklaustų, ką galėčiau patarti pradedančiajam rašytojui, atsakyčiau, jog visų pirma reikia palaipsniui užsiauginti vėžlio kiautą, tvirtesnį nei statybininko delnai. Nes vos tik plunksnos brolijos nariai užuos (o uoslę jie turi kuo puikiausią!), kad iš kurio nors kampelio bent šiek tiek priartėjai prie gyvųjų prasmių užčiuopimo (prie kurių jiems patiems vargiai kada pavyksta prasibrauti), negailestingai mėgins tave iš karto užkapoti aštriais į save riestais snapais – jie tartum jaučia tokią moralinę pareigą ir be galo yra įtikėję mistiniais įgaliojimais, kuriuos patys sau ir susikūrė. Štai tuomet tvirtas kiautas padėtų bent sąlyginai pasislėpti vėžlio neliečiamumo ramybėje. Būdamas viduje tegirdėtum beatodairišką snapų kalenimą, kuris, įtraukus vaizduotę, galėtų tapti kuo puikiausiu įkvėpimo šaltiniu. Panašiai kaip į palanges barbenantis vasaros lietus ne tik nuplauna kasdienybės dulkes, bet ir savo adatėlėmis prasiskverbia į tuos skaidresnius audinius, kuriuos paprastai riebiais šonais dusina nutukusi rutinos kiaulė.
Retas kuris atsilaiko prieš subtiliosios puikybės stichiją. O tenai, kur siaučia menai, labiausiai mėgsta medžioti Egošėtonas. Kiršintojų kiršintojas, tarsi gaublį išpučiantis kiekvieno vadinamojo menininko savimeilę. Kieti savimeilės gaubliai-kamuoliai šonais daužosi vienas į kitą, nė nepastebėdami, kas dedasi šalia jų, po jais... Tai yra padidinto pavojaus zona, kurioje galima ne tik pasitempti, bet galbūt net ir nusiplėšti sielos raiščius.
Net nežinau, ar apskritai man pavyko kuo nors tapti. O kam to ir reikia. Užtenka bent kartais pajausti sekundės gelmę. Visą gyvenimą mane persekiojo keistas sapnas: tarytum kažkas gerklę iki pat jos gelmių ukimšo didžiuliu gumulu klampios kramtomos gumos, kurią visą amžinybę mėginu ištempti lauk, tačiau ji vis nesibaigia ir nesibaigia... Kartais atrodo, jog kartu į išorę išvirs ir visi viduriai. Gal mes pernelyg mėginame iš savęs išpešti tai, ko visai nereikia?

Buvusio rašytojo debesis, kalbos vėjo genamas, palaipsniui atsidūrė dešinėje ir kiek suplokštėjęs įsitaisė šalia ekspolitiko, kuris, regis, nušvito it pas jį pasisvečiuoti būtų atvykęs popiežius. Gaivių samanų karalystėje laužas liepsnojo nestipriai, bet ir užgesti nė neketino. Čionai giliai kvėpuoti buvo be galo paprasta.

- - -

- Kur čia persirengimo kambarys?! – entuziastingai šovė komikas, vieną paskui kitą nusiplėšdamas net kelias kaukes ir jas demonstratyviai sviesdamas ugnin. Liepsnų liežuviai godžiai sulaižė ryškias kaukių šypsenas ir akimirksniu šoko aukštyn. Šis reginys nustebino net ir visko mačiusias neperaugamas pušis. Buvęs rašytojas ir ekspolitikas lyg sutartinai prunkštelėjo, susižvalgė ir laukė, kas bus toliau.
- Tau jau nebereikia persirengti, – tariau prislopindamas atvykėlio entuziazmą, – nes kur gi tu regėjai nuogų žmonių persirengimo kabinas? Surimtėjęs komiko, tiksliau tariant, buvusio komiko, veidas švietė kaip iš už upės posūkio netikėtai išniręs smėlėtas skardis. – Nuo šių atodangų atsiveria visai kitos perspektyvos, – tęsiau neskubėdamas, – Gaivių samanų karalystėje slypi skrynia, kurioje įsitaisiusi grynojo humoro šaknis. Visi apie ją nuo šiol žinome ir mums to visiškai pakanka. Kartais net atrodo, kad toji skrynia yra kiekviename iš mūsų. Ką tau pavyko atverti ankstesniame gyvenime?
- Anks-tes-nia-me gyvenime, ankstesniame gyve... A, taip... Galiausiai aš supratau, kad subtilus humoras – toli gražu ne masių reikalas. Panašiai kaip varvančią kiaulieną nuolat perkantys-prenumeruojantys rajūnai mažai ką tenutuokia apie indiškų, gruziniškų ar kitokių prieskonių ypatumus. Masėms reikia ko kito. Joms reikia masės, o ne ypatumų. Vis keisdamas kaukes stengiausi patenkinti jų liguistą poreikį pramogauti, mėginau įkrėsti polėkio, kol pagaliau suvokiau, jog pernelyg verstis per galvą nevertėjo. Užtenka elementarios šiknos skylės. To gausybės rago, tos bedugnės, kurios lėkštumu manipuliuodami kai kurie kolegos komikai pasistatė ištaigingus namus, prisipirko naujų automobilių. Ir viskas. Nereiklūs mūsų klientai.
- Bet negi viskas taip bevilitiškai vienareikšmiška? – pasiteiravau aš, šiek tiek pakildamas nuo drėgno kelmo, kad galėčiau įdėmiau įsižiūrėti į naujai sužibusias buvusio komiko akis.
- Iš tikrųjų ne. Iš tirštos masės kartais įmanoma išplėšti vieną kitą individą, kuriam prigyja pasiūlyti polėkio sparnai. Subtilus humoras yra viena iš svarbiausių panacėjų toje ašarų ir skausmų pakalnėje. Subtilaus humoro neretai prisibijo net ir pati Mirtis, nes ji juk kuo puikiausiai suvokia savo primityvumą, laikinumą ir tuštybę. Ji nemėgsta, kai iš jos juokiamasi, nors pati kasdien šaiposi iš daugybės gyvybės nešiotojų. Teisingai sakai, aš visiškai apsinuoginau, todėl daugiau niekados nepersirenginėsiu.
Tai ištaręs buvęs komikas vėl skaičiai nusišypsojo ir patraukė gaivių samanų pievėlės link, kur jo jau laukė ankstesnieji atvykėliai.

- - -

- Amen, – su palengvėjimu atsiduso kunigas, į laužą mesdamas savojo veido kaukę, su tvirtai prie jos apačios prilipusia koloratke (kaklajuoste). Liepsna ūmiau nei prieš tai, gavusi keletą paskatinimų, styptelėjo aukštyn.
- Ir Jūs jautėtės ne savas užnugariniame gyvenime? – atsargiai paklausiau ir ne daug trūko, kad persižegnočiau.
- Ne, kodėl, kaip tik vyravo daugybė prielaidų jaustis netgi pernelyg savu, – plaukiančiu balsu pradėjo kunigėlis (reikėtų dar pridurti buvęs, nes nebuvę čionai, į Gaivių samanų karalystę, nepatenka). – Kai dar dorai nepradeda kaltis plaukeliai ant viršutinės lūpos, o tau ranką jau bučiuoja barzdoti vyrai ir elegantiškos damos, patikėkite, pasijunti visiems esąs savesnis nei savas.
- Ir Jums tai patikdavo?
- Būčiau apgailėtinas melagis, jei sakyčiau, kad tokių pagarbos kunigystei apraiškų niekada tiesiogiai nesusiejau su savo asmeniu, su savo tariamais nuopelnais, – atsakė eksšventikas ir, berods, pasijuto truputėlį nepatogiai. – Klastingajam Brudanagiui tik to ir tereikia. Visas gyvenimas, ypač šventiko, yra nuolatinis laviravimas jo minų lauke. Būna, kad tik po daugelio metų susivoki, jog kažkada kažkur neatsargiai, lengvabūdiškai pastatei koją, primynei... Sprogimas įvyko jau tuomet, tik jo pasekmes pastebėjai gerokai vėliau. Iš to lauko išeiti nesužeistam beveik neįmanoma. O jau tie auksu siuvinėti arnotai, stulos, visi kiti išskirtinio luomo apdarai, esantys taip arti kūno, apeliuote apeliuojantys į jo kitoniškumą, kai tuo tarpu siela nepastebimai dažnai kone prismaugiama Brudanagio uodega! Viskas pas mus kur kas proziškiau nei daugelis įsivaizduoja – rimti sielų ganytojai, neretai kaip kiemo berniūkščiai susipešantys dėl vieno ar kito įmantresnio išskirtinumą liudijančio ženkliuko. Ar čia galėsiu dėvėti paprastą juodą vienuolio abitą?
- Ne, negalėsite, nes Gaivių samanų karalystėje nėra jokių apdarų ir jokių išorinio išskirtinumo ženklų. Čia – sielų debesija, kurioje kiekvienas debesis išsaugo vidinę savo esmę ir yra pripildytas perkeistos prasmės, ar suprantate?
- Hmm...
- Bet nejau užnugariniame gyvenime Jums labiausiai buvo skauda dėl kažkokių daugiau ar mažiau puoštų skudurų, nejaugi labiausiai perštėjo avelių nubučiuotos rankos, savimeilė? – paklausiau be užuolankų, akivaizdžiai provokuodamas.
- Toli gražu ne, – pradėjo buvęs kunigas, – visa tai tėra tik paukšteliai, saulėgrąžos. Man asmeniškai pats skaudžiausias yra krikščionybės skilimas, suskeldėjimas, išeižėjimas. Krikščionybės skilimas apskritai yra ne krikščioniškas, o prieštaraujantis Kristaus esmei, nes juk Jis negali skilti. Ir net jeigu daug kas mums sako, kad dogmatiniais pabūklais mėginama išsaugoti krikščionybės esmė, mano manymu, ne dogmose esmė. Esmė yra elementariausiame valdžios troškime. Krikščionių konfesijų susivienijimas, grįžimas prie pirmapradžio šaltinio ištakų, esti utopijų utopija vien dėl to, kad nei vieni, nei antri, nei treti NIE-KA-DA nesutiks užleisti per kelis tūkstančius metų taip sunkiai užvaldytų žemiškos įtakos zonų, patogių pozicijų, vieni kitus VI-SA-DA kaltins dėl vienoje ar kitoje dogmoje apibrėžtų sąvokų. Dogmos kai kam tėra tik maskuotė, padedanti išsaugoti įtakos zonas. Žinoma, tikėjimo tyrumo gynėjų nuopelnai yra milžiniški, tačiau, deja, VALDŽIA visada priklauso su Brudanagiu į kompromisus besileidžiantiems „šventuoliams“. Čia ir vėl kaip niekada triumfuoja uodeguotasis, savo kerais apraizgęs tai, kas, atrodytų, turėtų būti neliečiama ir neskaldoma. Tikrieji Tikėjimo tyrumo gynėjai, atsakykite, ar tasai skeltanagis į mus įkalė tokį pleištą, jog mes amžių amžius esame pasmerkti likti perskirti? Kristaus kūnas, komunija, liturgiškai neapjungia visų krikščionių, virš kurių galvų ir širdimis klastingai slenka atitinkamų institucijų metamas šešėlis, akli principai... Kiek dar valdžios jums reikia? Ar jūsų auksas nepavirs moliu? Žinoma, visa ši košė iš esmės netrukdo būti geru, gyvu, atjaučiančiu, už kitą pasiaukojančiu krikščionimi. Ten, kur žmonės, ten ir susiskaldymas, o ten, kur susiskaldymas, tenai ir skausmas.
Tai išdėstęs naujasis atvykėlis staiga pritilo, o po akimirkos plėšriai nusikvatojo: „Bažnytinė karjera, suprask, baž-ny-ti-nė kar-je-ra! Et, oksimoronų oksimoronas!“ Buvusiam komikui paskutiniai dvasininko žodžiai labai patiko, nors jų prasmės greičiausiai jis nesuprato, todėl draugišku žvilgsniu naująjį Gaivių samanų karalystės gyventoją pakvietė greičiau prisėsti greta. Degančių kaukių laužas liepsnojo patenkintas ir net pasispragsėdamas.

- - -

Kitas, kuris atsiplėšė iš kairėje dunksančios rūko sienos ir nusiėmė kaukę, buvo... futbolininkas. Garsus pripūstos pūslės spardytojas. Jo veidą-kaukę turbūt šimtus kartų regėjote žydrajame televizoriaus ekrane. Negaliu suprasti, kodėl tasai ekranas vadinamas žydruoju. Kai išjungtas, lyg ir juodas, o kai įjungtas, žydras būna tik tada, kada, pavyzdžiui, transliacija vyksta iš buriavimo varžybų Adrijos jūroje. Taigi, iki skausmo pažįstamas perdėm savimi pasitikinčio sportininko abrozdėlis, ikona, mokyklinukų siekiamybė. Tačiau atvykus į Gaivių samanų karalystę, visa tai palaipsniui netenka jokios prasmės, jokio buvusio savo krūvio. Buvusio krūvio likučiai labiausiai patiko laužui, kuris gavo dar vieną malonų davinį. Kita vertus, perkeitimui įvykus, dar ne iš karto atsikratoma užnugaryje likusio gyvenimo šleifo. Taip nusprendžiau todėl, jog vos prisklendęs prie samanų kilimo buvęs futbolininkas sušuko: „Puiki danga! Vyrai, gal kuris nors ir kamuolį turite?!
Ankstesnieji atvykėliai, smalsiai žvelgdami į ekssportininko debesį, nežinojo, ką beatsakyti – vien nepaliaujamai švietė naujaisiais savo veidais, kuriuose atsispindėjo laužo liepsnų liežuviai.
- Net jei kamuolį ir surastume, vartų negalėtume parūpinti, – prabilau aš, – o koks gi futbolas be vartų?..
- Kaip bilijardas be kamuoliukų, – sąmoju blykstelėjo naujasis atvykėlis. Jo tikrasis veidas visai nebuvo panašus į ankstesnįjį – nulaižytą saldainį, skirtą lipinti ant reklaminių iškabų ir blizgių žurnalų viršelių. Jis buvo lygiai toks pat dailus ir lygus, tik akyse slypėjo nepaaiškinama gelmė ir tartum kokia paslaptis.
- Ar tenai, iš kur ką tik atvykai, žmonės tiki Dievu? – paklausiau be jokių užuolankų.
- Tiki. Bet futbolu labiau.
- Kodėl?
- Jie sako, kad Dievu stipriau tikėtų, jei Jį nors kartais galėtų išvysti, pačiupinėti. Kaip apaštalas Tomas norėjo paliesti Kristaus žaizdas, kad įsitikintų, jog Nukryžiuotasis prisikėlė.
- O ar futbolą jie gali pačiupinėti?
- Tai va, ir man dabar keista: išvysti juk gali, bet kaip tu, pavyzdžiui, pačiupinėtum įvartį? Paliesti žaidėją, kamuolį, žolę, vartų tinklą – jokių problemų. O kas yra įvartis? Viso to ir dar kai ko regimoji sintezė? Gal egzistuoja ir neregimasis komponentas (komponentai)? O kaip jie juo, įvarčiu, tiki, kad tu matytum! Šėlsta it vandenyno bangos per audrą.
- Nori pasakyti, kad jie visgi tiki tuo, ko deramai negali pačiupinėti? – bandžiau atsargiai įspėti persikeitusio futbolininko mintį.
- Būtent! – apsidžiaugė jis. – Vadinasi, žmoguje yra įaustas tikėjimo pradas, tik labai dažnai jam nepavyksta prasikalti. Panašiai būna, kai ant pasodintos sėklos kranu užkeliamas didžiulis statybinis blokas.
- Bet juk daug ko negalima pačiupinėti: minčių, sapnų, meilės, o ne vien įvarčio…
- Taigi, dėl to nereiškia, kad jų nėra, – papildė mane pašnekovas ir jau ruošėsi pritūpti atvykėlių zonoje, ant šviežutėlių samanų.
- O ar galima išvengti mirties? – vis neatlyžau aš.
- Tenai, kai buvau žinomas, spindintis ir turtingas, nesvarbu, kad nuo futbolo gerokai iškrypusiomis kojomis ir ištuštėjusiomis smegenimis, pasąmoningai vis tikėjau (tik dabar tai suvokiu), jog nuo mirties galima elementariausiai… pabėgti. Jei ne kojomis, tai automobiliu – garantuotai! Dėl to pirkau vis galingesnį ir galingesnį žvėrį, spaudžiau ekseleratoriaus pedalą kiek tik turėjau smarvės. Man regėjosi, kad tie, kurie liko užnugaryje, kad tie, kurie alpsta iš susižavėjimo ir ploja delnais, vienareikšmiškai pasmerkti mirčiai, o man galingai pavyko išsiveržti iš šios būtinybės, neišvengiamybės. Lyg būčiau greitoje atakoje pasprukęs į priekį ir jau betampąs įvarčio dalimi. Kai šis įspūdis nublanko, ėmiau pirkti lėktuvus, raketas... Tenai daug kas atrodė kitaip, mes dažnai apgraibomis blaškėmės iš kampo į kampą, tartum kažkas visiems ant akių būtų užrišęs tvirtus neperregimus raiščius. Apgraibomis iš visų jėgų ieškojome titulų, dantimis kabinomės į juos, nes toji ekstatiška iškilimo būsena, nors ir trumpa, reiškė mirties nugrūdimą kažkur... Pasirodo, mirties išvengti neįmanoma, kad ir kaip banaliai, po velnių, tai skambėtų! Svarbiausia, netapti mirtimi. Juk peržengę slenkstį, mes nesusiliejame su juo.
Daugiau buvęs fotbolininkas nekalbėjo. Patenkinti ankstesnieji atvykėliai draugiškais žvilgsniais naująjį komandos draugą pakvietė prisėsti ant atsarginių suolelio.

- - -

Kitas naujokas pasirodė pats nešnekiausias ir, prisipažinsiu, man nepavyko, prieš jam nusiplėšiant kaukę, įspėti, kas toks jis buvo užnugariniame gyvenime.

- Bičių augintojas, – užtikrintai tarė paklaustasis. – Aš mylėjau bites, o bitės mylėjo mane.

Viskas. Daugiau jokių šnekų. Atvykėlių zona tirštėjo, laužas pleškėjo kaip reikiant. Drėgmės beveik nebeliko, kvėpuoti tapo dar lengviau. Nežinau, kas man pasidarė, bet ir kito iš rūko sienos atsiskyrusio debesies praeities įminti nepajėgiau.

- Ir neatspėsi, – tarsi skaitydamas mano mintis pradėjo paslaptingoji esybė. – Net veidų atpažinimo specialistai, skaitytojai iš veidų, neretai apsirikdavo, – tęsė atvykėlis jau benusiplėšdamas kaukę. – Esu nei žuvis, nei mėsa, che che...
- Vadinasi, in-te-lek-tu-a-las! – pagaliau taikliai dūriau aš, ne be ironiškos gaidelės.
- Kaip pirštu į... rozetę! – apsidžiaugė jis.
- Kad tik nenutrenktų, – bandžiau pašmaikštauti.
- Geriau nejudėk! – nusijuokė pašnekovas, – intelektinė iškrova pavojingesnė už kamuolinį žaibą!
- Kaip ji tenai pasireikšdavo? – galva parodžiau į rūko sieną, bet mintyje turėjau pasaulį, slypintį toli už jos.
- Visai paprastai. Tereikėdavo sutikti panašų į save. Jei sutikdavai kiek silpnesnį, palaipsniui apraizgydavai jį savo žinojimu, apausdavai originaliomis įžvalgomis. Kaip voras už save mažesnę musę, kurios turinio jam visgi labai reikia. Jei susidurdavai su kiek stipresniu, labiau pasikausčiusiu, pats jusdavai grėsmę būti iščiulptas, todėl visais įmanomais būdais mėgindavai draskyti intelektines apvijas. Tokios iškrovos nuolat vykdavo tarp mūsų, ir truputį silpnesnių, ir truputį stipresnių, bet iš esmės labai panašių. Jei netyčia į užburtą ratą patekdavo tie, kurie žeme vaikščiojo labiau ją liesdami kojomis, jie ničnieko nesuprasdavo. Ir man kartais būdavo sunku suvokti, ko tie paprasti žmonės iš manęs nori. Pavyzdžiui, nuvažiuodavau retkarčiais pas jau apvytusius ir sparčiai bedžiūstančius senelius į kaimą, o jie prašo: „Gal malkų truputėlį paskaldytumei ar vandens iš šulinio atneštumei...“ Tie žodžiai taip ir praslysdavo pro ausis, nepatekdavo į mano lokatorių zoną. Per daug jau paprasta! Jokių paradigmų, jokių terminų. Atleiskite, bet aš taip negaliu!
- Čionai galėsi, – nuraminau buvusį intelektualą.
- Ar man čia teks skaldyti malkas ir nešioti vandenį? – nejuokais išsigando jis.
- Ne, ne, malkų tu jau tenai pakankamai priskaldei, – šyptelėjau iš pasitenkinimo. – Negi mums neužtenka štai šio nuostabaus negęstančio laužo?
- Tikrai taip, – su palengvėjimu atsiduso atvykėlis.
- O dėl vandens nesisielok – Gaivių samanų karalystėje pati nuostabiausia rasa, kokią tik kada nors esi patyręs. Tai – pagrindinis mūsų maistas. Sėskis, – tariau duodamas jam nedidelį dubenėlį, sklidiną ypatingo skysčio (tą indą visada laikau šalia savo kelmo). Nors nė vienas atvykėlis čionai neturėjo nei nuolatinių kojų, nei nuolatinių rankų, vien tikrąjį veidą ir debesies pavidalo naująjį kūną, buvęs intelektualas kažkaip sugebėjo į save įtraukti jam duotą dubenėlį. Tiesa, dubenėlio kraštelis liko išorėje, o keli rasos lašai netyčia ištiško ant karštų laužo prieigų ir sušnypštė it savo vaikus ginanti gyvatė. Atvykėlis jau mėgavosi nauja draugija ir, nurijęs keletą gurkšnių bei įgavęs ypatingų galių, indą perleido iš kairės į dešinę – bičių mylėtojui ir taip toliau. Prieš laikrodžio rodyklę. Atvykėliai jau buvo besuformuoją gerą pusratį.

- - -

- Gerieji žmonės, gal ir man duotumėte lašelį sriūbtelėti, kol parduotuvė atsidarys, – pasigirdo gailus dar vieno atvykėlio, kuris kol kas ne visai suprato, kur pateko, prašymas.
- Ar čia yra parduotuvių? – iš pusračio išsprūdo smalsumo gaidele užkrėstas ekspolitiko balsas. Aš papurčiau galvą.
- Užsimanė begemotas bandelių su razinomis, – nepiktai naujojo bičiulio klausimą pašiepė buvęs komikas, kuris, panašu, nė neketino atsisveikinti su senąja savo prigimtimi. Gaivių samanų karalystėje nuaidėjo atlapaširdiškas juokas.
- Už šlaką alaus atiduočiau ir bandelę, ir razinas, ir visą begemotą! – organiškai pokalbį tęsė buvęs alkoholikas, plaukuotomis rankomis nuo galvos plėšdamas mėlynėmis ir gumbais išsprogusią užnugarinio gyvenimo kaukę. Laužas akimirką prigeso nuo tokio davinio, bet tuojau pat atsigavo ir šoktelėjo dar aukščiau. Naujasis persikeitėlio veidas taip nušvito, kad net reikėjo prisidengti akis, kad neapakintų.
- Imk, atsigerk, – ištroškėlį pasikvietė eksrašytojas, kurio žinioje tuo metu buvo rasos dubenėlis.
- Aaaaaaaaaaaa… – palaimingai atsiduso dėkingas pavaišintasis, nuo lūpų debesingomis galūnėmis lėtai atitraukdamas indą. Buvęs kunigas įdėmiai žvelgė į naująjį atvykėlį.
- Pagaliau sulaukiau ryto, – tarė nebealkoholikas, atidžiau nužvelgdamas draugiją.
- Galima sakyti ir taip, – užsižiūrėjęs į ugnį pritariau aš. – Nors čionai nėra nei ryto, nei vakaro, nei dienos, nei nakties, o vien mes, šis laužas ir gaivios samanos.
- Labai daug! – nudžiugo jis. – Tiesą pasakius, tenai, už tos rūko sienos, jau taip pat nebeturėjau nei ryto, nei vakaro, nei dienos, nei nakties – tiktai į alkoholio vandenyną įtekėjusias smegenis. Nė vieno draugo, jokio prožektoriaus keliui pasišviesti. Viską prapyliau!
- Kodėl?
- Nes dužusio gyvenimo skeveldrose niekaip nepavyko rasti tokios aštrios šukės, kuria būčiau galėjęs įsipjauti, susižeisti iki prasmės…
- Vadinasi, visur regėjai vien beprasmybę?
- Panašiai. Kai ištuštėdavo buteliai, aš į juos prižliumbdavau, o paskui vėl išmaukdavau iki dugno. Toks nuolat pats save ryjantis ir vis girtėjantis driežas! Bet kas gi patikės alkoholiko ašaromis?!
- Manai, jos netikros?
- Galvoju, per daug atskiestos savigailos skysčiais.
- Ar tie skysčiai trukdo išverkti patį sunkiausią akmenį?
- Taip.
- Ar tas akmuo tau tebeguli ant širdies? – paklausiau jo, o po šio klausimo kurį laiką įsivyravo tyla.
- Keista... – nuoširdžiai nustebo buvęs paklydėlis. – Nuo tos akimirkos, kai į laužą tėškiau tą visą esybę ėdusią užnugarinio gyvenimo kaukę, akmens ant širdies... lyg niekada ir nebūtų buvę. Ar dabar taip bus visada?
- Taip, – patikinau aš. – Čionai nėra parduotuvių.

- - -

- O bankų? – smalsiai pasiteiravo kitas atvykėlis, kuris iš pradžių nuo galvos nusimovė juodą kojinę, o tik paskui nusiplėšė kaukę.
- Mes čia esame vieni kitų indėlininkai, o ne plėšikai, – ramiai atsakiau aš.
- Tada man nėra čia ką veikti! – šovė buvęs nusikaltėlis ir jau mėgino sprukti atgal į rūko sieną.
- Palauk, palauk... – sulaikiau jį, nors išsinešdinti vis viena nebūtų pavykę. – Kaip gi kojinė, kaip tavoji kaukė? – paklausiau linksmai žvelgdamas į senuosius atributus negailestingai ryjančias laužo liepsnas. – Žinok, be viso to negrįši į ankstesnįjį save. Vieną kartą iš esmės viską nusiplėšus, net jei ugnis nesunaikintų praeities grimasų, niekada idealiai nebeprisilipinsi kaukės į ankstesniąją vietą – tavojo klano atstovai iš karto viską suprastų, įžvelgtų klastą, o tada jau...
Šių argumentų visiškai pakako. Be to, patekus į naująjį pasaulį, į Gaivių samanų karalystę, afekto būsena, praėjusio gyvenimo šleifas, palaipsniui išsisklaido. Tai puikiai žinojau, todėl buvau ramus. Palengva nurimo ir buvęs plėšikas, net ėmė atsargiai gretintis prie mūsų draugijos.
- Imk, įkalk! – rasos dubenėlį debesingomis atplaišomis jam nuolankiai ištiesė eksalkoholikas.
- Nebijok, neapiplėšim, – bandžiau pajuokauti, – čia per daug atvirai viskas padėta, todėl plėšti visai neįdomu.
Gurkštelėjus rasos, naujasis buvusio plėšiko veidas įraudo ir tapo panašus į sveiką sultingą obuolį.

- - -

- Aš irgi plėšikas! – staiga pasigirdo kimus balsas, sklidęs iš kito iš rūko sienos atsiskyrusio debesies gilumos. – Plėšdavau žmonių dantis ir, žinoma, pinigus!
Visi krūptelėjo, nes dantų plėšikų užnugariniame gyvenime prisibijodavo net ir bankų plėšikai. Nuo buvusio dantisto kaukės laužas irgi šiek tiek priduso.
- Gaivių samanų karalystėje vien rasa patenkina visus mūsų pagrindinius poreikius, todėl dantys čionai negenda, – pajutau pareigą visus nuraminti. – Ką dar, be dantų ir pinigų, regėjai užnugariniame gyvenime? – paklausiau meistro, sąmoningai truputį pakeldamas balsą.
- Keista, – pradėjo jis, – kartais būna, žiūri žūri į plačiai pravertą burną ir... kažkur gerklės tamsybėse, toje žmogaus bedugnėje, ima ir kažin kas sušmėžuoja. Daugelį metų neturėjau nė menkiausio įtarimo, kas tai galėtų būti, bet ilgainiui apsileidau mintimi – gal tai žmogaus siela? Aišku, tokias mintis stengdavausi kuo greičiau nuvaikyti, o labiausiai padėdavo, žinoma, šlamantieji. Šlamančiųjų prisibijo bet kokios sodresnės priartėjosios prasmės. Lygiai taip pat, kaip stirna tolumoje krūpteli, išgirdusi po jūsų kojomis, kitame upės krante, trakštelėjusius sausmedžius. Jeigu būtų buvusi mano valia, būčiau visiems iš eilės rovęs lauk tuos niekam tikusius nuolat skaudančius kaplius, o vietoje jų įstatyčiau... grynojo aukso luitelius. Įsivaizduokite besišypsantį žmogų, kurio visi dantys auksiniai! Argi prie tokio akinamo spindesio bent per colį priartėtų kokia nors mintis apie egzistuojančią sielą?!
Buvęs kunigas būtų persižegnojęs, jei būtų turėjęs bent vieną normalią ranką. Eksfutbolininko debesis ėmė keistai konvulsyviai trūkčioti, o buvęs plėšikas, prie įsiplieskusio naujojo atvykėlio veido stebuklingai priskraidino dubenėlį rasos ir tarė:
- Atsigaivink, čia ne burnos skalavimo skystis, garantuoju...
Keli gurkšniai ir vėl ramybė.

- - -

Galiausiai iš kairėje esančios tiršto rūko sienos išlindo smailas lazdelės galiukas, paskui ir visa lazdelė, batuta, atsiplėšė ir pats buvusio dirigento debesėlis su nedideliu kaukėtu veiduku viršuje. Sakau debesėlis, nes palyginti su ankstesnių atvykėlių debesimis, jis buvo pats mažiausias, gal vertikalus pusmetris, geriausiu atveju. Iš kitų jis skyrėsi dar ir tuo, kad iš karto turėjo rankas, kurios, beje, buvo visai ne plaukuotos, o baltut baltutėlės, lygiaodės.
Viena plaštaka galantiškai laikydamas batutą, kitos rankos pirštais atvykėlis lengvai nusiplėšė kaukę ir, nulevitavęs laužo link, įmetė ją į ugnį. Nors kaukė buvo pati mažiausia, liepsnos akimirką pašoko kone iki trijų metrų, tačiau greitai laužas tapo įprasto dydžio. Tuomet dirigento lazdele jis plastiškai man parodė, kad nešdinčiaus lauk nuo drėgnojo kelmo, su kuriuo jau buvau besuaugąs. Kadangi tapo įdomu, kas čia dabar bus, neprotestuodamas pakilau ir nusklendžiau į šaunųjį atvykėlių ratelį. Visi nekantriai žvalgėsi spindinčiais tikraisiais veidais.
Nedidukas dirigentas pakilo šiek tiek virš kelmo, akimirką visa erdvė tartum sustingo, apmirė ir... vienas mostas...
Ta-da-da-dam, ta-da-da-dam! Gaivių samanų karalystėje tvirtais akordais suskambo Liudviko van Bethoveno simfonija Nr. 5, „Likimo“, C-mol. Op. 67. Kas grojo, buvo visiškai neaišku, bet dirigentas plaikstėsi kaip reikiant, kaip ir pridera tikriems dirigentams.
Mes pakėlėme veidus į viršų. Muzika ant mūsų tarsi liejosi iš dangaus, kurio dėl itin aukštų pušų beveik nebuvo įmanoma įžiūrėti. Iki šiol, visi dvylika, tartum mėnesiai aplink laužą, mes esame tenai, Gaivių samanų karalystėje, iš dubenėlio gurkšnojame rasą ir viltingai laukiame naujųjų atvykėlių.

Nerijus Laurinavičius
2015-06-26

P.S. Šiuo kūriniu baigiu ne vienerius metus rašytą ciklą „Iš nematomo žmogaus užrašų“, kuris turėtų tapti nauja knyga tokiu pačiu pavadinimu. 

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą