2014 m. spalio 14 d., antradienis

Gatvės muzikanto užrašai (1). Kunigaikštis.


Gatvė yra akademija. Gatvė yra muzika. Gatvė yra kelias. Kelias į praeinantį žmogų, kelias į save, kelias į bažnyčios varpų gaudesį, į langų ir balkonų skliautų mąslumą, į stikluose atsispindintį bei juose besigrožintį vakarą. Ypač jei tai yra Pilies gatvė, ypač jei tai yra nežinia kur prasidedantis ir niekada nesibaigiantis Vilnius.
Aš esu Pilies gatvės muzikantas ir visai nesigėdiju šios pilietybės. Atvirkščiai. Tai yra garbinga atsakinga pareiga. Mano žmona taip pat yra gatvės muzikantė-dainininkė ir abu vaikai... „Ir tėvelis, ir mama, ir, žodžiu, visa šeima“, – kažkada taip Kostas Kubilinskas viename eilėraštyje kalbėjo apie kosmonautų šeimą. Mes irgi tam tikra prasme esame kosmonautai, nes tyrinėjame erdves, žmonių akis ir jų sielas. Tokia mūsų kasdienybė, toksai mikrokosmosas, į kurį staugia ir kurį spardo makropasaulis; veja, veja, veja... O mes niekur nejudame, tarsi upės tėkmėje tarp lūžusio medžio šakų įstrigęs butelis, kurio kakleliu groja absoliučią klausą paveldėjęs vėjas.

Truputį gailiuosi, kad šių užrašų nepradėjau anksčiau, nes visko buvo tiek daug, jog dabar ir siūlų galus atpainioti ne taip jau lengva. Bet, kaip sakoma, geriau vėliau nei niekada. Be to gatvė tikrai šiek tiek panaši į upę, todėl koks skirtumas, kada pakiši kibirą – vis tiek jis bus perpildytas.
Pilies gatvėje mes, šeiminis tandemas „Šerkšno tyla“, grojam jau antrus metus iš eilės, ypač aktyviai pastarosios vasaros vakarais. Tai nėra vienintelė koncertinė mūsų veikla, tačiau, galiu drąsiai sakyti, labiausiai įkvepianti.
Kadangi šie užrašai vadinasi „Gatvės muzikanto užrašai“, apie kitas veiklas čionai neminėsiu. Tiems, kurie mano, kad toks užsiėmimas yra žeminantis, galiu pabrėžti, jog Lietuvos barų kultūra yra tokia, kad dar labai sunku pasakyti, kur muzikantas (ypač jei nėra labiau žinomas) patiria didesnį neįvertinimą – iš koncertų „organizatorių“ pusės ar gatvėje.

Kunigaikštis

Bet, kaip ir dera, pradėkime nuo valdovų. Nuo pačių karščiausių įspūdžių, nuo Kunigaikščio.
Buvo skaisti rugsėjo popietė. Automobilį palikome Šventosios Dvasios vienuolyno kieme. Sūnus Elijas dar kelias valandas turėjo dainuoti „Ąžuoliuko“ chore, o mums reikėjo jo sulaukti. Svarstėme tarsi skabydami ramunės žiedlapius: groti, negroti, groti, negroti... Nusprendėme negroti, nors pinigai jau buvo visai beišsibaigę, o tik ramiai pasivaikštinėti senamiesčiu.
Beužrakinant automobilį, už nugarų pasigirdo puikiai pažįstamas balsas: „Jūsų dokumentai!“ Taip juokaudamas pasisveikino mūsų brangusis kunigas Vitalijus Mockus, ką tik grįžęs iš trumpos viešnagės Sankt Peterburge. Sakė, kad tenai miestu vairuotojai lekia tokiu greičiu, kad grįžus į Lietuvą 90 kilometrų per valandą greitis atrodo kaip lengvas pasivaikščiojimas niekur neskubant. Trumpai nuotaikingai šnektelėjome, atsisveikinome ir pasileidome gatve žemyn, o ties Šv. Kazimiero bažnyčia persigalvojome – visgi reikėtų šiandien pagroti! Todėl Juditą palikau prie spaudos kiosko ir nušuoliavau atgal į Šventosios Dvasios vienuolyno kiemą iš automobilio pasiimti gitaros.
Kol manęs nebuvo, prie Juditos prisėlino Dredas ir jai į delną nuoširdžiai šypsodamasis įspraudė... 10 centų. Po to murmėdamas kažką po nosimi su savo sunkia galva patenkintas nuslinko toliau. Sunkus kaip Vilniaus šešėlis. Judita labai nustebo ir garsiai svarstė, kokia galėtų būti tokios aukos priežastis: „Negi jau taip blogai atrodau?“, – juokavo ji. „O gal septintojo-aštuntojo dešimtmečio stiliaus lietpaltis pakerėjo garsųjį sostinės keistuolį? Gal jis prisimena „Šerkšno tylą“, grojančią dainą „Benamio namai“, kurioje veikiausiai atpažino save ir ilgai pasirausęs kišenėse tąkart irgi įmetė monetų į mūsų gitaros dėklą...“ Koks skirtumas pagaliau... „Kai grosime, įdėk tuos 10 centų į pinigų dėžutę ir pamatysi, kaip pasiseks“, – tariau aš ir nuo spaudos kiosko palengva patraukėme toliau.
Prie Šventosios Paraskevės cerkvės vartelių vidinėje kiemo pusėje dunksojo didžiulis polietileninis maišas, pilnas šokoladu tviskančių kaštonų. Saujomis be skrupulų pasisėmiau jų ir prisipyliau į savo rankinę. Vėliau kaštonų pridėjau į hermetinį plastmasinį indą (be dangtelio) ir tarp jų įspraudžiau 10 dredocentų. Visa tai atsidūrė ant gitaros dėklo, patiesto ant Pilies gatvės grindinio.
Dainavome, kaip įprastai, priešais parduotuvę „Aibė“, kiek dešiniau nuo jos, nes abi mūsų arkos (nišos) buvo užimtos suvenyrų pardavėjų. Skambant gitarai ir pritariant ufonautiškam metalinio vamzdelio gaudesiui, kuris išgaunamas vamzdelį trinktelėjus mediniu pagaliuku su apvalia gumine galvute, atlikome dar visai šviežią, tik šį rudenį gimusią „Šerkšno tylos“ dainą „Sesute, krenta obuoliai...“, kuri jau spėjo per gan trumpą laiką susilaukti nemenko klausytojų dėmesio. Nesipučiant ir nesipuikuojant. Paskui skambėjo „Gatvės muzikantas“. Šios kelios dainos vos ne iki ašarų sugraudino vieną vidutinio amžiaus vyriškį, kuris ilgai stovėjo šalia ir niekur nenorėjo eiti. Judita vėliau stebėjosi tuo, jog, pasirodo, net ir vyrai būna tokie jautrūs ir širdingi.
Mini lauko kavinėje, prisišliejusioje prie „Vagos“ knygyno, už metalinių staliukų sėdėjo keletas žmonių, klausėsi. Akį patraukė maždaug 75-erių metų skarota senučiukė, kuri nuolat šypsojosi, trepsėjo koja ir raudonplaukis katinas, įsitaisęs tiesiai ant paties stalo. Raudonplaukis ūsuotis čia pastebimas ne pirmą kartą ir jam apskritai viskas dzin. Dzin budistas. Turistai mėgsta jį nufotografuoti, paglostyti.
Dredocentai (Dredo palaiminimas) išties pritraukė sėkmę: vos 15-20 minučių ir tarp kaštonų įstrigo maždaug 45 litai. Viena moterėlė nepagailėjo net ir maironkės. Didelis AČIŪ jai!
Ir tuomet pasirodė… Kunigaikštis. „Mano dukrą įsimylėjo Smorigino (gal Bareikio, o gal dar kieno nors, dabar tiksliai nepamenu) sūnus!“, – iš karto rėžė Vildaugas šalia stovėjusiai pusamžei moteriškei, lydėjusiai nuo mūsų dainų susigraudinusį vyruką. Užkluptajai tarsi pritrūko oro, ji pakėlė akis į dangų ir tikrai nežinojo, ką atsakyti, o po kelių susivokimo akimirkų gan sausai tarė: „Šaunu... Labai gerai.“ Kunigaikštis liko patenkintas. Pasisveikinome rankų paspaudimu.
„Gal einame pas mane kavos?!“, – entuziastingai pasiūlė Vilniaus valdovas, priešais kurio namų duris ir po kurio balkonu nuolat grojame. Kadangi laiko dar buvo likę, mielai sutikome, nes jau ne pirmą kartą jo didenybė siūlo užsukti, o ir smalsu visgi...
„O gal alaus?“, – kukliai paklausė Vildaugas, atsargiai dirstelėjęs į tarp kaštonų įstrigusį mūsų uždarbį. Paaiškinome, kad nelabai galime ir nelabai yra už ką, bet jam į delną įspraudžiau 2 litus, kuriuos gavęs Kunigaikštis nepaprastai apsidžiaugė ir tyro vaikiško džiaugsmo užvaldytas iš karto nuskuodė į „Aibę“. Netrukus grįžo su litriniu plastmasiniu buteliu alaus (matyt kažkiek ir pats dar turėjo smulkių).
„Policininkų darbas!“, – šelmiškai tarė valdovas, žvilgsniu rodydamas į grindinį, ant kurio puikavosi gerokai suploti... arkliašūdžiai. „Pamatė mane ir...“ Pilies gatvės skliautus apstulbino garsus mūsų kvatojimas.
Po kelių akimirkų Kunigaikštis pravėrė laukines savo rezidencijos duris. Laiptais lėtai kilome aukštyn. Žemutiniuose aukštuose tvyrojo sprangus remonto tvaikas, kiek aukštėliau Vildaugas atrakino šarvuotas duris ir mes patekome į jo valdas. Tuomet dar reikėjo lipti laiptais aukštyn, praeiti jaukią atvirą nišą, pro kurią vėrėsi kompaktiškas senamiesčio kiemo vaizdas. Įėjus į butą apima jausena tarytum atsidūrei troboje, o tokį pojūtį turbūt paskatina tikros gyvos trobos kvapas. Iš siauro koridoriaus, kairėje pusėje palikus sanmazgą, patenkama į gan tamsią, tačiau išties tvarkingą, smagią ir savitą virtuvėlę, kurioje taip ir norisi prisėsti. Ant stalo puikavosi nemažas krepšys, kupinas neseniai nupjautų grybų.
– Vokietukai, – konstatavo Kunigaikštis. – Ir vienas baravykas. Pririnkau Nemenčinės miškuose.
– Ar imate ir ūmėdes? – paklausiau aš, pamatęs keletą tokių grybų.
– Taip, – ramiai atsakė namų šeimininkas, kuris pasirodė tikrai labai svetingas ir jau ruošėsi kaisti kavą.
Mes tuo tarpu iš virtuvėlės įsėlinome į kambarį, senamiesčio butams būdingomis aukštomis lubomis ir likome tikrai sužavėti – visa didžiulė siena kairėje nukabinta ištisinėmis lentynomis, kuriose tvarkingai gyveno gausybė įvairiausių knygų, enciklopedijų ir t. t. Nuo pat grindų iki pat lubų, nuo pat vieno krašto iki pat kito! Knygų buvo visur, kur tik jas pavyko įsprausti, virtuvėlėje taip pat. Kambaryje puikavosi medinė Gedimino skulptūra. Iš tikrųjų gyvi namai. Žinant nepažabojamą Juditos meilę knygoms, galima buvo spėti, kad ji iš čionai ilgai neišeitų, gal net čia galėtų atlikti įkalinimo bausmę be jokių nuoskaudų, jei tokia bausmė būtų neišvengiama. O Kunigaikštis beveik visą vasarą buvo įkalintas visai kitur, visai ne savo namuose, o kažin kokioje Vilkmergėje. Už tai, kad vieno žmogelio paprašytas oficialiai Kinijos Liaudies Respublikos delegacijai subliovė savo visiems gerai žinomą hitą! Aaaaaaaaaaaaaameeeeeeeeeeee...rika, Aaaaaaaaaaaaaaaaaa... Eilinę paskirtą baudą už viešosios tvarkos pažeidimą atsisakė mokėti, tai ir išgrūdo Kunigaikštį iš Vilniaus širdies 50-čiai parų, kad netrukdytų miesto ritmui. Juk čia vaikščiojo, vaikšto ir vaikščios svarbūs užtikrinti svečiai! Visi tokie oficialūs... Ar tikrasis gyvenimas yra oficialus? Gyvybė oficiali? Gal kartais Vildaugas ir perlenkia lazdą, kai būna daugiau įkalęs, tačiau tokie įkalinimo metodai primena kai kuriuos laikus. Blaivus miesto valdovas atrodo tikrai supratingas, empatiškas, išsilavinęs žmogus, kuriam be visa ko būdingas žvėriškas humoro jausmas.
„Tavo akys tokios rudos, kad net mėlynos!“ – pastebėjo jis, žvelgdamas į beprotiškai žydras Juditos akis.
Kunigaikštis, anot jo paties, kadaise mokėsi kunigų seminarijoje, tačiau teko iš jos išeiti, nes tenai... prarado nekaltybę. Nesakysiu su kuo, nes už pernelyg tirštą humoro jausmą gali tekti bendrai atsakyti pagal šalies įstatymus. Paskui studijavo ir tuometiniame Kapsuko universitete (VU), kuriame vėliau dėstė lietuvių literatūrą, ir Maskvoje filosofiją... Kadaise buvo pažįstamas su vienu įdomesnių mūsų rašytojų, Jurgiu Kunčinu.
„Dievas yra ne lenkas, Dievas yra lietuvis!“, – rėžė namų šeimininkas, eilinį kartą sukeldamas skardaus mūsų juoko bangą.
Kunigaikštis niekaip negalėjo pamiršti tų dviejų neseniai jam padovanotų 2 litų ir vis dėkojo, dėkojo, sakė, kad tai jam labai brangu. Net nesmagu darėsi, kad tik tiek davėm. Jis matė, jog turėjome daugiau, bet nė per plauką neleido pasijausti, kad nuskriaudėme.
Net nežinodami Vilniaus valdovą pasveikinome su gimimo diena! Taip, Vildaugui tądien suėjo 58-eri. Ant nedidelio virtuvės staliuko jau gulėjo Nikodemo dovanotas atvirukas su sveikinimo žodžiais. Kitą, šalia buvusį švarų atviruką užrašėme mes, pasveikinome Vildaugą „Šerkšno tylos“ vardu. Gurkšnojome kavą ir vaišinomės Kunigaikščio prikimšta pypke. Kaip svečiuosre pas kokį indėną.
„Eikit, pažiūrėkit, ką aš matau pro savo miegamojo langą“, – pasiūlė šeimininkas. Iš virtuvės įsėlinę į nedidelį kambariuką pro langą žvilgtelėjome į senamiesčio kiemą, virš kurio tolumoje spindėjo vaiskios rudeninės šviesos nutviekstas bažnyčios bokštas. Ant palangės džiūvo tabako lapai, užaugę priešingame buto gale esančiame balkone, iš kurio atsiveria įstabus vaizdas į Pilies gatvės stogų čerpes. Lapuotas balkonas taip ir traukia jame apsigyventi. Vieną kartą, kai grojome po juo, Kunigaikščio draugai ant „Šerkšno tylos“ mėtė nuskabytus žiedlapius, o mes dainavome: „Sesute, krenta obuoliai / Ir aš krentu rugpjūčio naktį / Susmuks materijos kampai / Kaip uodas, lekiantis į dagtį“. Valdovas tuo metu miegojo ir turbūt sapnavo staugiantį Vilniaus vilką.
Kitą kartą, kai grojome, prie mūsų prispito du girtut girtutėliai britai, į Vilnių atvykę iš Mančesterio. Vienas didelis, o kitas mažas kaip Deivis. Mane visada žavėjo grynoji britiškoji kalba, tad šiek tiek šnektelėjome. Netrukus pavėpėliai vieną po kito ėmė po kojomis mesti riebias svarų sterlingų monetas – pataikyti į dėžutę buvo pernelyg sunki užduotis tądien. Patenkinti spaudė rankas, kažką vapėjo, kol pagaliau lyg iš dangaus nusileido Kunigaikštis.
„Tu taip ir neužaugai, taip ir neužaugai niekada...“, – švelniai tėviškai apsikabinęs mažąjį britą apgailestavo Vildaugas. Jau brandaus amžiaus mažylis girtai šypsojosi ničnieko nesuprasdamas, o po kelių akimirksnių kartu su keistuoju apgailestautoju iš širdies plėšė: „Uuuuuuuuuuukraaaaaaaaaaaiinaaaaaaaaa, ūūūūūūūūū...“ Naujasis Vildaugo hitas?
Begurkšnojant kavą, Kunigaikštis atrodė labai sunerimęs dėl to, kas pastaruoju metu dedasi Ukrainoje, dėl nesuvokiamų skerdynių, dėl akivaizdžios Rusijos agresijos ir t. t. Dar kažkada pavasarį jis visiems gyrėsi, kad Krymą prijungė prie Vilniaus. Didysis valdovas yra didis. Niekada negali žinoti, kur slypi jo povandeniniai laivai.
Paskui Kunigaikštis parodė seną juodai baltą nuotrauką. Joje jis jaunas su kalašnikovu ir su... žemyn nusmauktomis kareiviškomis kelnėmis! „Taip aš atiduodu pagarbą sovietinei kariuomenei!“, – rėžė namų šeimininkas. Keista, kaip tuomet jo neuždarė į kokią nors tarybinę Vilkmergę dešimčiai ar daugiau metų. Nors psichiatrai tikrai turėjo ką veikti... Drąsu visgi.
Kunigaikštis buvo kažkur ir prie „Sąjūdžio“ ištakų. Kažkada, dar gūdžiais gūdžiais perversmo laikais, jo iniciatyva pervadintos trys sostinės Pašilaičių gatvės: Bagramiano, Karlo Markso ir Engelso, atitinkamai tapusios Žemynos, Medeinos ir Gabijos (pirmojoje gyvenau apie 17 metų). Jei gerai pamenu, Vildaugas berods minėjo, kad jo dukra yra vardu Gabija. Kunigaikštis siūlė kirčiuoti paskutinįjį vardo skiemenį, kaip įprasta lietuviškų moteriškų vardų, besibaigiančių raide -a, kirčiavimui, tačiau mes šiuo atveju buvome linkę tuo abejoti.
Apskritai keista girdėti, kad jis turi žmoną ir vaikų. Kažin kodėl ekspresyvi keistuolio raiška leido formuotis klaidingai nuomonei, jog Kunigaikštis yra vienišas vilkas.
– Neturiu aš vaikų. Tik dukrą. – Vėl negyvai prajuokino visai ne vienišas vilkas ir pats iš krūtinės gilumos pratrūko juoktis.
– Keista, niekada nematėme Jūsų žmonos, – atvirai nusistebėjome mes.
– Ji tokia, tokia... ji... nedidelė, – patikslino Kunigaikštis.
Na jei nedidelė, tai gal todėl ir nepastebėjome. Nedidelė kaip niekada taip ir neužaugęs britas.
Dar kažkada praeitą sezoną, pamenu, Vildaugas prajuokino „Šerkšno tylą“. Mums begrojant, su alaus bambaliu atsisėdo pačiame Pilies gatvės viduryje, mąsliai klausėsi dainos „Benamio namai“ ir kitos mūsų kūrybos. Tuo metu vienas iš praeivių nusprendė, kad monetas reikia mesti ne į gitaros dėklą, o ant... Kunigaikščio. Šiam nepastebint, ant peties padėjo keletą-trejetą litų. Vildaugas tik po kurio laiko pasisuko ir netikėtai jam į delną įkrito pinigai. Apžiūrėjo kaip stebuklą ir nieko nelaukęs įsikišo į kišenę. Kai groja „Šerkšno tyla“, iš dangaus byra pinigai.

- - -

Padėkojome už vaišingumą ir šeimininko lydimi leidomės žemyn, nes jau reikėjo traukti į „Ąžuolioko“ muzikos mokyklą pasiimti sūnaus. Laiptinėje ant sienų kabėjo juodai baltos XIX-XX amžiaus pradžios Vilniaus fotografijų reprodukcijos. Kol ąžuoliukai auga, mes augame irgi. Vilnius taip pat tebeauga. Ne tik į aukštį, bet ir į gylį. Neiškrapštysi. Kunigaikštis liko patenkintas pažintimi, dar kartą labai dėkojo, o aš pažadėjau padovanoti savo poezijos knygą. Pilies gatve zujo įvairiausio plauko piliečiai ir ne tik jie. Šalia „Vagos“ knygyno ant stalo burzgė raudonplaukis katinas, kuris greičiausiai vidiniame savo regėjimo lauke matė lėtai krentančius medžių lapus ir šokoladu tviskančius kaštonus.


Nerijus Laurinavičius.

BUS DAUGIAU.

2014-10-02.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą