2013 m. sausio 22 d., antradienis

Iš nematomo žmogaus užrašų (19). Duona kvepiančios autostrados, keliai ir šunkeliai.


Žinau, žinau, brangusis, neišsisuksi! Ir tu kadaise stabdydavai pakeleivingas mašinas... Tau puikiai pažįstamos garuojančių pakelių paslaptys, kiaurai širdį veriančios žydinčių rapsų dulkės, flegmatiški tešmenuotų žalmargių žvilgsniai beveik iš anapusybės, plačiai išsižergę elektros stulpai – naktinio virpulio paštininkai, į trobeles nepastebimai atnešantys dalelę Tosios Ugnies, kuri gerokai sutemus prilygsta artimiausios žvaigždės spindesiui ir kuri taip traukia nusiplūkusio praeivio, klajoklio akį... Jūs, elektros stulpai, tarsi broliai, sujungti visiems regimais nesunaikinamos bendrystės laidais, tarsi ryškios „A“ raidės (jei akių neapdumia rūkas) besimokantiems skaityti kaprizingus beribių laukų raštus.
Tose pakelėse buvo visko: ir šiukšlių, ir žemuogių, ir vilčių, ir nevilties, ir suplyšusių batų, ir sulopytų praeities bei ateities vaizdinių... Neišsisuksi! Nes ir man, dabar jau seniai nematomam žmogui, visa tai kuo puikiausiai pažįstama.
Pamenu, tuomet dar buvau visai ne tavo sapnas, o tikrų tikriausias kūnas, pačiupinėjamas ir regimas, tampriai suaugęs su laukinėmis svajonėmis užsikrėtusia siela. Tą sielą labai dažnai traukdavo prie jūros, o paskui ir vėl atgal į miestą... Gyvenau tartum tarp dviejų magnetų. Nebuvau nei metalinis, nei geležinės valios, tačiau išvien judėdavau autostradomis, keliais bei šunkeliais. Visa tai man, nemeluosiu, labai patikdavo.
Tą eilinį ir visai neeilinį gyvenimo vakarą su amžinąja širdies drauge įstrigome kažkur visai šalia Klaipėdos, šalia Jakų žiedo. Tiesiogine prasme įstrigome. Menki juokai Jakų žiede. Tomis akimirkomis atrodė, jog kažin kokie į klijus panašūs kerai prilipo prie mūsų pėdų – taip nenorėjo paleisti jūra... Nestojo nė vienas automobilis. Nei didelis, nei mažas, nei vidutinis. Joks. Nuvargo į kelią ištiestos rankos, nutrintos kojos, o vis labiau tirštėjantis vakaras pagaliau ir visai pasiglemžė paskutiniuosius dienos likučius.
Dar prieš sutemstant, prie mūsų prisiglaudė nežinia iš kur išniręs gal devynerių, o gal dešimties metų vaikis, kuris taip pat vis dar turėjo vilties iki užklumpant nakčiai pasiekti savąjį tikslą – Kauną. Jis atrodė pakankamai varganai ir buvo gerokai išalkęs. Nebepamenu, ką pasakojo veikęs pajūrio didmiestyje ir kokiu tikslu traukė laikinosios sostinės link, tačiau, jei neapgauna atmintis, šiek tiek pasistiprinęs mūsų maisto likučiais ir palaimingai užsirūkęs šiaip ne taip iškaulintą cigaretę, sakėsi esąs našlaitis, švelniai tariant, žmogus, kurio šį gan šiltą besibaigiančios vasaros vakarą tikrai niekas nuoširdžiai  nepasigenda. Nei didmiestyje, nei mažmiestyje, nei dar kur nors. Jau nevisai vaikiškos akys abejingai žvelgė į pro šalį švilpiančias mašinas, apkarstytas dviračiais, ryšuliais, miegmaišiais, palapinėmis, vandens motociklais ir kitokiais gyvenimo privalumais-niekalais. Už nepasiekiamų langų apsnūdusios kiurksojo iš įsimintinų arba nelabai įsimintinų atostogų grįžtančios šeimos. Priešinga gi autostrados dalimi automobiliai praūždavo kur kas rečiau, bet vis vien pasitaikydavo vienas kitas gerokai susivėlinęs poilsiautojas, kurio atostogų saldumas dar tik vos vos kuteno prieširdžius ir tikrai viskas atrodė priešakyje. Grįžtantieji tuo tarpu į miestus vežėsi kol kas neišsisklaidžiusią jūros gaivą, kiekvienas paskendęs savo mintyse, kiekvienas sukritęs į savo teisėtą patogumą. Toli gražu ne kiekvienas, apsvaigintas pusiau sapno būsenos, vis labiau temstant, galėjo įžiūrėti pakelių objektus, kartkartėmis sušmėžuojančius žmones, karves, meistriškai susuktus šieno ritinius ar dar ką nors, o ilgainiui tai tapo ir visai nebeįmanoma.
Nors tvyrojo, kaip minėjau, pakankamai šiltas rugpjūčio vakaras, bet vis labiau žiogų pjudoma naktis palaipsniui šį faktą ėmė neigti. Vienmarškinis vaikis, šalia autostrados dunksančioje autobusų stotelėje kartu su mumis prisiglaudęs laukti ryto, ėmė tirtėti lyg staiga ištiktas ūmaus žemės drebėjimo. Spėriai artėjant vidurnakčiui, kažkoks grėsmingas automobilis sucypė stabdžiais ir sustojo apie trisdešimt metrų už autobusų stotelės. Trikdydamas naktį nieko gero nežadančia atbuline eiga, mikliai priartėjo prie mūsų, tamsoje pulsuojančios trijulės. Greičiausiai tai buvo kokie nors banditukai, kuriems būdelės glūdumoje susivaideno šešėlių teatro judesiai, o gal potencialus grobis... Netrukus grėsmingas automobilis šovė atgal į naktį, o mes nusprendėme išmėginti laimę – pasiieškoti nakvynės gretimoje gyvenvietėje.
Peršokę visus po kojomis pasitaikiusius atitvarus ir paėjėję kelis šimtus metrų priekin, išvydome keletą namų, kurių languose vis dar pleškėjo šviesos. Trumpai tariant, mūsų sumanymui nebuvo lemta išsipildyti. Vienas balsas, sklidęs iš nepasiekiamų buities gilumų-užkulisių, skelbė, jog daržinėje yra šieno, ant kurio galėtume pernakvoti, tačiau... nėra kopėčių. Kitame kieme sužinojome, kad yra kopėčios, bet nėra šieno. Kam mums tuomet tos kopėčios?! Negi į medį ar į dangų lipsi?.. (Kaimynai pasirodė esantys nelabai gerai sutariantys, nes mūsų pasiūlytas logiškas situacijos sprendimas jiems kažkodėl netiko).
Patyrę beribį lietuvišką svetingumą, galiausiai nusprendėme grįžti atgal į „savo būdelę“-autobusų stotelę ir tenai laukti… Ne, ne autobuso, o patekančios saulės. Ir sulaukėme. Tikrai. Tik naktis pasirodė buvusi be galo ilga lyg kas į skvernus jai nepastebimai būtų įsiuvęs kelioliką papildomų valandų. Tai šiek tiek pagulinėdami ant kietų siaurų suoliukų, tai pasivaikščiodami iki degalinės, kuri buvo maždaug už kilometro… Sulaukėme… Beje, degalinės naktį visada esti apgaubtos nepaaiškinamos paslapties. Tai tarsi nedideli spindintys uostai milžiniškoje tylos ir tamsos viešpatijoje. Degalinė-degti-šviesti-traukti… Mes kažkuo panašūs į uodus. Nedideli, daug zyziame ir mūsų laikas trumpas. Negailestingai trumpas. Ir autostrados trumpos, jei lyginsime su atstumu iki artimiausios žvaigždės. Tik kai kurios naktys kartais būna ilgos, kad spėtume apmąstyti savo trumpumą. Savo trumpas kojas, ilgus šešėlius, pažemiui nusidriekusius horizonto link… Žžžžžžžžžžž-ššššššššššššššššššš, Žžžžžžžžžžž-ššššššššššššššššššš… – kartais prašniokščia nakties smalą pjaunantys automobiliai-naktiniai snaiperiai. Tas jų šniokštimas po gero gilaus atodūsio nečionykščiškai ataidi gitaros ertmėje, kurioje miega vis dar nepažadintas tobulų garsų pasaulis. Ir aš, pasikišęs po galvą savają gitarą, taip giliai įmigau prieš pat rytą, jog…
…Kai praplėšiau akis, palaipsniui ėmiau įžiūrėti burzgiančio duonvežio kontūrus. Vairuotojas, kurio veide spinduliavo guvios akys, draugišku rankos mostu leido suprasti, kad šoktume vidun, į jo kabiną. Visi trys tučtuojau liuoktelėjome į nurodytas vietas ir, užnugaryje pagaliau palikdami Vakarus, smagiai pajudėjome tekančios saulės link. Niekada nepamiršiu, kaip tą rytą kvepėjo duona. Tasai dieviškas aromatas nesulaikomai skverbėsi į pačius giliausius esybės klodus ir svaigino kaip puikiausias prancūziškas vynas. Atrodė, jog ši palaima tvyrojo ne tik mašinos viduje, bet ir visur aplinkui – horizonto miškuose, keliuose bei pakelėse, rūke, žėrinčiame asfalte ir vandeningose karvių akyse… Subtilus neišsimiegojimas kaustė judesius, kurių dabar visai ir nereikėjo. Vairuotojas visą laiką šypsojosi ir supratingai tylėjo, paskui iš termoso dangtelio gurkštelėjo praaušusios kavos ir nugrimzdęs į tik jam žinomus apmąstymus varė duonvežį pirmyn, pirmyn, pirmyn… Jis iš Klaipėdos vežė duoną į Kauną. Tenai nuvežė ir „mūsų“ vaikį, kuris nė nepastebėjo, kaip mes kažkur prie Kryžkalnio iššokome iš kabinos, nes buvo nugrimzdęs į savo ramų-neramų vaikišką-nebevaikišką sapną, kutenamą motiniško duonos aromato. Kur jis dabar po šitiekos metų? Kas ten žino, kas ten besupaisys… Gal užsienyje, o gal kalėjime, gal danguje, o gal vairuoja duonvežį ir gurkšnoja praaušusią kavą bei duoda jos sriūbtelėti šalia įsitaisiusiems naktiniams pasiklydėliams, kuriems nebuvo lemta laiku gauti kopėčių į šieno prigrūstą daržinę…
O mes Kryžkalnyje pasukome į dešinę ir nupėdinome savo keliu… Beje, tą niekuo neypatingą ir tuo pačiu ypatingą rytą man pasisekė surasti patį geriausią radinį, kuris tuo metu galėjo atgaivinti pavargusį kūną ir šiek tiek suglumusią dvasią. Pakelės griovyje, tarp aptriušusių žolių aptikau… aprasojusį pilnut pilnutėlį (neatidarytą) šaltut šaltutėlio alaus butelį! Skysta duona, kad kelias nedulkėtų. Į horizontą plaukė mūsų nugaros ir ant pečių patogiai įsitaisiusi gitara, savo nenuspėjamose gelmėse ataidinti dieninį autostradų, kelių ir šunkelių riaumojimą…

Nerijus Laurinavičius, 2013 01 19.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą