2012 m. spalio 30 d., antradienis

Iš nematomo žmogaus užrašų (16). Vienuolė ir prostitutė.


Aš visada labiausiai nekenčiau lapkričio. Bet ir dantistų bei chirurgų daug kas dažniausiai tiesiog negali pakęsti. Matyt, lapkritis iki skausmo apnuogina tai, kas kitais mėnesiais būna daugiau ar mažiau pridengta. O tas kosmine pasiutlige užkrėstas vėjas, nuo pakelės krūmų be gailesčio plėšiantis baltas mirties uogas! Šlapias sniegas, iš kampo į kampą šlitinėjantis lietus, dulksna, dangaus ir žemės tešla su visais įmanomais beišsikvepiančio rudens prieskoniais...

Jeigu manęs neapgauna atmintis (o ją man dovanojo auksinę!), tuomet ir buvo lapkritis. Jei turėčiau odą, vos tik prisiminus aną rytmetį, imtų šiauštis plaukeliai. Pūtė žvarbus šiaurys, į akis tarsi molį tėkšdamas sunkios šlapdribos kąsnius. Vilniaus autobusų stoties perono palubėse gūžėsi nuo šalčio tirtantys balandžiai ir žvirbliai, kurie pasišiaušusiomis plunksnomis gožė garsiakalbius, iš kurių nerišliai sunkėsi pakimęs moteriškas balsas, skelbiantis, kuris autobusas, iš kurios aikštelės, kada ir kur išvyksta. Šie nuvalkioti mūsų kraštų paukščiai (jei būsime grubūs ir nemandagiai apie juos atsiliepsime) tokiomis akimirkomis, be abejo, patylomis keiksnojo gandrus, žąsis ir visus kitus sparnuočius, išskridusius vasaros atotostogų į kur kas šiltesnius horizontus.

Paltų bei striukių kiautuose susitraukę žmonės, sunkiai benulaikantys savuosius lietsargius (šiuo atveju turbūt labiau praverstų šlapdribsargiai), žinoma, norėjo kuo greičiau kur nors išvažiuoti. Ne taip ir svarbu, kur, svarbiausia – išvažiuoti! Net jei staiga vežėjai pakeistų visus maršrutus ir be sąžinės graužaties gabentų keleivius bala žino kur, dauguma greičiausiai pernelyg nesiginčydami sutiktų su šiomis nenumatytomis sąlygomis, kad tik kuo greičiau galėtų šiltai įsitaisyti prie autobuso lango. Maršrutų, aišku, niekas nepakeitė. Kai kurie laimingieji jau buvo priploję nosis prie sausosios stiklo pusės ir ne be pasitenkinimo veizėjo į tuos, kuriuos vis dar nuožmiai plakė negailestingi lapkričio peronų skersvėjai. Šlapiojoje stiklo pusėje viliokliškas gaudynes žaidė žmonėms abejingi lašiukai.

Maždaug po dešimties minučių vėjas šiek tiek aprimo, o tirštas tamsių debesų sluoksnis truputį suplonėjo, todėl miestas bei protas gerokai prašviesėjo. Trisdešimt trečiosios aikštelės gilumoje, šalia kiaurai permirkusios (!) pilkos betoninės kolonos, vienoje vietoje trepsėjo į moterį panaši būtybė. Praeiviams akis badė iš jos skėčio įžūliai išsišokę metaliniai strypai. Ji buvo… be kelnių, dėvėjo gerokai aptriušusias ryškiai raudonas blizgias pėdkelnes, kurių viršutinę dalį nežymiai dengė juoda turginė striukė, apkarstyta dirbtinio kailio girliandomis, avėjo violetinius vasarinius aukštakulnius, kurių galai jau atrodė gerokai nubalnoti. Vos užmetus akį, nesunku buvo nuspėti, jog į moterį panaši būtybė prekiavo ne laikraščiais ir ne kibinais. Juodose akiduobėse glūdėjo tuštuma persunktos akys, kurių žvilgsnis, regis, ilgesingai smigo į apgriuvusį baltą namą priešais autobusų aikšteles. Daugiau veido ir neįžiūrėtum – vien storas apsilaupęs pigiausios kosmetikos sluoksnis, kur ne kur pridengtas šimtus kartų perdažytais plaukų likučiais.

Už kelių žingsnių nuo prostitutės, į šonus drimbantį kebabą šlemštė vienuolė. Ji atrodė kaip reikiant įmitusi ir visiškai nebijanti net ir stipriausių vėjų. Juodo apdaro apsiaustyje švytėjo patenkinti visai dar jaunučiai žandai. Niekam nematant, vienuolė riebaluotus pirštus nusitrindavo į užnugario klostes.

Iš kitos perono pusės (ne iš tos, kurioje šiltai pastate įsitaisiusios bilietų kasos) trisdešimt trečios aikštelės link iš lėto artėjo tamsus gumulas, kuris palaipsniui įgavo žmogaus pavidalą. Tai buvo visai dar nesenas vyras, gal keturiasdešimties, o gal keturiasdešimt penkerių metų, tačiau gyvenimas kartais mėgsta išradingai pajuokauti, priklijuodamas mums papildomų metų kaukes – išties jis atrodė bent dešimčia-penkiolika metų vyresnis. Kaip armonika visu platumu išsiskleidusi vietomis jau šiek tiek žilstelėjusi Kalėdų senelio barzda, pamėlusi kumpa nosis, stipriai paburkę paakiai, išraizgyti unikaliais gilių raukšlių ornamentais. Benamio veide švytėjo ir kažkoks neapčiuopiamas gerumas, ir begalinis nuovargis bei klampi neviltis.

Jis lėtai prisliūkino prie vienuolės ir kažin ką burbtelėjo. Žodžių man nepavyko nugirsti, nes kartu su tirtančiais perono palubių balandžiais bei žvirbliais tupėjau kiek atokiau nuo trisdešimt trečiosios autobusų aikštelės. Nuolankioji Dievo tarnė kaip tik tuo metu baigė žiaumoti kebabą, taukais permirkusį maišelį su popiergaliu nutėškė į greta dunksojusią šiukšlių dėžę, dar kartą į užnugarį nusišluostė delnus, tuomet iš juodos kuprinės mikliai išsitraukė knygą, panašią į Šventąjį Raštą, atsivertė kur pakliuvo, paskubomis persižegnojo ir kaipmat nugrimzdo į priešais akis atsivėrusį tekstą. Skersvėjis įnirtingai mėgino perversti lapus – turbūt jis mokėjo skaityti kur kas greičiau. Benamis, supratęs, kad nieko nepeš, nedrąsiai žengė prostitutės link ir jai taip pat kažką sumurmėjo. Ši iš karto prasisegė sidabriniais atspalviais blizgančią rankinę, iš jos ištraukė nedidelį artipilnį buteliuką su ryškiai geltonu skysčiu ir ištiesė jį nuolatiniam perono praeiviui. Vyro akys nušvito tartum iš jų vidaus būtų patekėjusi Saulė. Nieko nelaukdamas pajuodusiais nagais nusuko kamštelį, į plačiai atsivėrusį gomurį susikliunkino prostitutės kvepalus, buteliuką lėtai nuleido į šiukšlių dėžę, atsitiesė, o po to žemai nusilenkė, atiduodamas pagarbą, iš vidinės dvokiančio palto kišenės šiaip ne taip išsikrapštė aplūžusią cigaretę be filtro, permirkusiais degtukais po keliolikos nesėkmingų bandymų visgi kažkaip prisidegė, į palubes išpūtė tirštą dūmą ir svirduliuodamas nupuškavo į laukiamųjų salių pusę. Sustingusi prostitutė tebežiūrėjo į apleisto balto namo griuvenas, o vienuolė… vienuolė kažkur nepastebėtai dingo.

- - -

Autobuso stiklai sausi iš abiejų pusių. Net ir betoniniu perono grindiniu ritinėjosi visu platumu išsiveržusi šviesa. Sugrįžusia šiluma džiaugėsi ne tik kantriai peržiemoję paukščiai, bet ir suskilusios šaligatvių plytelės. Gegužės pradžia. Po penkerių metų. Kas ten žino, iš kur netikėtai išnyra tasai kaulus bei sielą kiaurai veriantis dežavu jausmas?! Jam negalioja nei ruduo, nei pavasaris, nei… Kur aš visa tai jau regėjau? Jei būčiau mokslininkas, nesavanaudiškai žmonijai kuriantis vaistus, visų pirma išrasčiau skystį, kuris vadintųsi „Antidežavuinas“. Niekada nemėgau tos būsenos, gal netgi labiau nei lapkričio…

Ant kelių dailiai susidėjusi rankas ant neseniai perdažyto, bet visiškai jau išdžiūvusio  medinio suoliuko ramiai sau sėdėjo vienuolė. Meilės kupinu žvilgsniu ji žiūrėjo į baigiantį griūti baltąjį namą. Ir žinote ką?! Aš pažvelgiau jai tiesiai į akis… ir nustėrau… Tos pačios akys juk kažkada priklausė tai pačiai lapkričio perono prostitutei! Ir dar – prie sausos storos kolonos, beveik be kelnių ramstėsi į vienuolę abejingai spoksojusi ne laikraščiais ir ne kibinais prekiavusi moteris, kuri kadaise rudens darganoje godžiai rijo gundančiai garuojantį kebabą, o paskui demonstratyviai spruko į savąją knygą.

- - -

Aš nebegalėjau ilgiau čionai užsibūti, todėl, vos tik nutaikęs progą, sprukau tiesiai į vasara jau alsuojantį autobusą, ant kurio, jei spėjau teisingai perskaityti, kabėjo lentelė su užrašu „Vilnius-Naujoji Žemė“. Gal ten buvo parašyta ne „Naujoji Žemė“, o „Naujoji Akmenė“, tačiau tai jau juk visai ne taip ir svarbu! Bilieto aš, žinoma, nepirkau, bet man jau jo ir nereikia… Pakėliau akis. Už vairo patenkintas šypsojosi tvarkingai barzdą susišukavęs vairuotojas, kuris kažkada taip godžiai išmaukė ryškiai geltonus prostitutės kvepalus. Dievo keliai nežinomi! Važiuojam!

Nerijus Laurinavičius,
2012 10 29.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą