2012 m. rugsėjo 9 d., sekmadienis

Iš nematomo žmogaus užrašų (13). Naktinis oro uostas.


Rrrrrrrrrrrrrrrrr... Tyliai ir monotoniškai urzgia palatos lempos. Ilgos, baltos bei trapios kaip ledo kardai. Jų akinanti šviesa slysta žemyn, atsimuša į visiškai plikai skustą berniuko galvą ir nepastebimai išsibėgioja po tamsiausius užkampius, klastingai tylinčius tarp ligoninės spintelių bei lovų. Sesutė laibu delnu mėgina pridengti žiovulį, tačiau šis pasirodo esąs gerokai platesnis – akimirką net išsigandau, jog galiu būti prarytas dar nė neprasidėjus šiam pasakojimui. Netrukus ji tartum sraigė susitraukia į savo baltojo chalato gelmę, visu korpusu truputį „paslysta“ nepatogioje kėdėje, o tylų lempų urzgesį užgožia traktoriškas knarkimas. Visa laimė, tai tebuvo epizodinė įmygio ekspresija, daugiau nepasikartojusi iki pat ryto.

- Išjunk šviesą, – ramiu ir maloniu balsu paprašo maždaug devynerių metų sergantysis, kuris, jei man teisingai pasirodė, jau senokai plačiomis giliomis akimis stebi mane, sėdintį ant nedidelės spintelės ir laisvai tabaluojantį neregimas kojas. Visa tai manęs visai neglumina, nes jau ne kartą savo kailiu patyriau, jog vaikai mane pastebi kur kas dažniau, nei suaugusieji. Lėtai pakylu virš gyvatiškais laidais apraizgytų lovų (iš viso jų čia keturios, bet ligonių kartu su manuoju berniuku – tik du) ir skrieju jungiklio link.

„Cakst“, – nebelieka šviesos bei monotoniško lempų urzgimo. Visiškos tylos ir visiškos tamsos simfonija palaipsniui virsta beveik nebyliuoju prieblandos ir šešėlių teatru. Galiausiai išryškėja didžiulio lango kontūrai, už kurių Paslapties miegu alsuoja Nežinomybės vizijos. Šiapus, valdiškoje patalpoje, kol kas esame priversti tenkintis siūloma įrėminimo duotybe. Aš linkteliu galva ir žvelgiu tenais, kur visi paveikslai išsineria iš savo rėmų ir be atvangos veržiasi į Tikrąją Saulę. Aplinkui mus – vien atkritusios driežų uodegos.

- Praverk langą... – itin paprastai ištaria berniukas.

Aš taip ir padarau. Abu vienu įkvėpimu siurbiame į save naktį. Rugsėjis... Baltajame sraigės kiaute akimirką krūpteli snaudžianti sesutė, o kitas palatos ligoniukas taip saldžiai ir tolygiai miega ranką pasikišęs po taipogi plikai skusta galva, jog net gražu žiūrėti.

- Papasakok man apie... naktinį oro uostą, – netikėtai pašnabždomis iškošia devynmetis.

Negalėjau nepapasakoti. Ir man ši tema, šie vaizdiniai būdavo ir tebėra labai įdomūs:

„Šie plieniniai paukščiai... jie beveik niekuo nesiskiria nuo tikrųjų. Debesų rykliai, kurie be Žemės visgi būtų lygiai taip pat niekam tikę kaip ir be savo sparnų. Ypač naktį svarbu įžiūrėti tą pagrindą, nuo kurio buvo kažkada atsispirta ir kurio dabar vėl prireikia, jei nori vakare jaukiai įsitaisyti prie garuojančios arbatos puodelio. Štai ten, žemai žemai po kojomis, tartum žvakučių juosta klampioje tamsoje žėri oro uosto tūpimo takas, į kurį plieninis paukštis privalo įtaikyti savo nagus. Dabar arba daugiau niekados. Sparnai ir snapas vis dar aplipę debesų pūkais, širdis riaumoja, nes persipildė gaivaus padangių šalčio. Šis šaltis netrukus bematant išnyks artimųjų glėbiuose ar pagaliau priglaudus virpančias lūpas prie daugybę metų vien sapnuose bučiuotos gimtosios žemės. Atsilenkia lėktuvo delnas, juo pasipila vis labiau įkaistantys žmonės, o paskui juos entuziastingai darda lagaminų ratukai, kuriuos tuoj pat įkels į didesnius ratus bei pajudės kas kur... Žinoma, yra čionai ir visiškai abejingųjų nusileidimui, nes jie lygiai tokie pat abejingi buvo ir atsiplėšiant nuo Žemės. Toks jų darbas. Tokia kasdienybė. Dailūs kostiumai, blizgantys batai, vizitinių kortelių dėklai storais odiniais viršeliais, už kurių slypi daugybė pačių netikėčiausių vardų ir pavardžių bei pareigų derinių, liežuviai be kaulų (o ką, jie gali būti dar ir kaulėti?), laikini namai visur ir visada, kur tik benuvyktumei. Kita vertus, kas gi čionais nelaikina? Apvalusis visų mūsų viešbutis, kabantis ir besisukantis neišmatuojamoje erdvėje, Visatos atrakcionų parke. Apie jį daugiausiai turbūt galėtų papasakoti tikrieji paukščiai. Prie kūnų limpantys apkasai prieš keliant sparnus į Tikruosius Namus. O čionai dabar visgi naktis. Naktis oro uoste. Ilsisi padebesių laivai. Neberiaumoja galingosios širdys. Nei burių, nei inkarų. Nebent koks apdriskęs poetas ar dailininkas galėtų visa tai nusitapyti lakiose guminėse vaizduotėse. Išgūžėjo visi į savuosius kampus bei pakampes, išsibėgiojo kaip vabalai vidurnaktį virtuvėje įjungus šviesą... O aukštai aukštai, klampioje nakties smaloje, ir vėl sumirgėjo švyturėliai, lemputės ar net švyturiai... Dažnai, ypač kai būdavau mažas, negalėdavau suprasti, kuo skiriasi dangus ir vandenynas. Dar ir dabar nesuprantu iki galo. „Surask dešimt skirtumų“ šiuo atveju būtų užduotis su pernelyg sunkia sąlyga, su pernelyg dideliais užmojais. Žiūrėkite, žiūrėkite, laivo kapitonas mums moja ranka! Vyriausiasis pilotas, jei Jums labiau taip patinka. Jis pasipuošęs plačia šypsena, nes namuose jo greičiausiai jau laukia taurelė škotiško viskio bei karštas žmonos guolis...“

Ištaręs šiuos žodžius, staiga prikandau liežuvį ir visiškai nutilau. Dažnai neatleistinai užsimirštu, jog kalbu su vaikais ir neretai lepteliu tai, ko galbūt jiems dar nereikėtų sakyti. Iš kitos gi pusės, manau, kad jie supranta kur kas daugiau, nei mes pajėgiame įsivaizduoti. Savastis suaugusiųjų pasaulyje ima ir išslysta iš mūsų esybių, o susidūrus su dar gyvenimo nuosėdomis neapsinešusiomis pusiau angelų sielomis, vėl tartum sugrįžti pats į save, gal dėl to ir užsimiršti...

Užteks čia teisintis! Manasis klausytojas, regis, nė kiek nesutrinka. Jis tarytumei pusiau yra čia, laidais priraizgytas prie lovos, o likusia dalimi – visiškai nugrimzdęs savo mintyse, kuriose jo nebepasiekia jokie pincetai. Nežinau, kur jis dabar klaidžioja (gal po naktinį oro uostą?), tačiau man šią akimirką kažin kodėl pasirodo esąs gerokai vyresnis. Plikame pakaušyje kaip lygiame ežero paviršiuje atsispindi pro pravirą langą į mus žvelgianti pilnatis.

- Klausyk, o aš dar kada nors sugrįšiu namo? – prieblandos tylą pertraukdamas baugiai, bet tuo pačiu viltingai klausia mažasis ligoniukas ir tuojau pat priduria, – Ar tai bus naktis, o gal rytas?..

- Sugrįši, būtinai sugrįši, visai netrukus sugrįši! – džiaugsmingai išsprūsta man, taip, kad net kitoje lovoje giliai įmigęs bendrapalatis, berods, krusteli, šiek tiek išblaškydamas saldųjį savo sąstingį, o baltojo chalato kiaute susmukusi sesutė-sraigė tartum trumpam į išorę kyšteli ant ilgos antenos įsitvirtinusią akį.

Tuo tarpu už praviro lango, kažkur aukštai aukštai (o gal tik taip šmėkštelėjo?) girdėjosi į rytą besiveržiančio lėktuvo aimana. Gaivus rugsėjis palaipsniui aplink save kol kas vos pastebimai sėjo… mirtį.

- - -

Kai ryte aš visas tvatėdamas nuo drebulio stebėjau, kaip šiurpiais ligoninės koridoriais daktarų brigada ant ratuoto gulto vežė balta medžiaga uždengtą nedidelį kūną, prisipažinsiu, iš tikrųjų tą akimirką norėjau nusikąsti ne tik savo liežuvį, bet ir visus kojų bei rankų pirštus, kurių seniai nebeturiu. Paskui gultą nebesraigišku žingsniu dusdama lėkė visus sapnus pamiršusi baltoji sesutė. Priešais akis man staiga išdygo „Brolių Karamazovų“ Ivanas, akiplėšiškai Dievui tiesiantis (grąžinantis) šio Gyvenimo bilietą. Bet tai tebuvo tik aptemusios sąmonės trumpalaikis vaizdinys, kurį po sekundės išblaškė ant ligoninės koridorių sienų kabantys ryškūs vaikų piešiniai. Viename iš jų pastebėjau kylantį lėktuvą, saulę ir žydrą skaistų dangų. Nežinau kodėl, bet tuomet sustojau it įkastas į žemę ir žaibiškai nurimau, nes buvau iki pačių giliausių gelmių įsitikinęs, jog tuo lėktuvu į nebeatšaukiamai tyrą rytą išskrido manasis berniukas.

Nerijus Laurinavičius,
2012 09 06.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą