2012 m. vasario 3 d., penktadienis

Iš nematomo žmogaus užrašų (8). Geležiniai keliai, įvyniotos į laikraščius pėdos... Minus dvidešimt vienas. Laipsnis. Celsijaus. Vasario pirmoji. Garvežiui – nė motais. Jis rūko ir jam karšta. Garuoja, prakaituoja, puškuoja senukas. Į niekada neužgęstančio perono šviesas pamažėl jau smelkiasi rytas. Rytas dar labai jaunas – vos kelios minutės teatkovotos iš monopolistės Nakties gniaužtų. Regis, žūtbūtinė kova vyksta palubėse kabančio laikrodžio ciferblate. Rodyklės įstrigusios ties penkta valanda. Ciferblatas baltas, o Naktis...
...Paslapčia prisėlinu prie tepalais iškvėpinto garvežio veido ir karštai pabučiuoju jį į lūpas. Nustebęs spokso į mane išpūstomis apvaliomis lempomis, o aš staiga pajuntu, kaip vagonais atgalios nuvilnija švelnaus pasitenkinimo šiurpulys...
„Lietuvos rytas“, „Respublika“, „Pirmadienis“, – kiaurai žvilgsniu verdama mane plonu balseliu beria maždaug aštuonerių metų mergaičiukė, nuo galvos iki kojų apsibintavusi violetinių siūlų šaliku. Iš pradžių vos ne vos pavyksta ją įžiūrėti už didžiulės laikraščių krūvos ant gležnučių rankų. „Rytas tai rytas...“, – berods garsiai pamąstau, tačiau greičiausiai niekas to neišgirsta, – „...bet šiandien – tikrai ne pirmadienis!“ Kai dar buvau visiems regimas, šeštadienius užuosdavau iš tolo, todėl ir šį kartą esu visiškai tikras – šiandien kažkuris eilinis gūdžiųjų tūkstantis devyni šimtai devyniasdešimt kažkelintųjų šeštadienis. Laikraščiais ir barbarisais dvelkianti mergaičiukė nepaisydama žemėn lenkiančio spaudos leidinių svorio it voverė mikliai liuokteli į vieną iš traukinio vagonų ir prapuola jame.
Tenais, truputėlį tolėliau, kur jau baigiasi perono stogas, žilaūsis kiemsargis (labiau norėtųsi jį vadinti stotsargiu) plačia lopeta įnirtingai nuo grindinio plėšia naktį gausiai iškritusį sniegą. Priskrendu šiek tiek arčiau. Ūsų spalva beveik nesiskiria nuo apšerkšnijusių medžių šakų spalvos. „Negalima juk šitaip, negalima...“, – po nosimi murma stotsargis, iš kurio burnos, tarsi iš senovinio garvežio, virsta karšto oro burbulai. „Jei ne aš, turbūt visas miestas seniai būtų paskendęs nebeišbrendamose pusnyse...“, – užtikrintai tęsia darbštuolis. Žvelgiant iš šalies, pavydėtinai energingi jo viražai išties gerina nuotaiką ir palieka įspūdį, jog ši asmenybė kažkada aiškiai bei nedviprasmiškai išgirdo savąjį pašaukimą ir visa širdimi į jį atsiliepė.
Stiprokai timptelėjęs žvarbus skersvėjis įtraukia mane atgal po perono stogu. Palei nosį išvystu brutaliai pakištą kristalais švytintį rankinį laikrodį. Apyrankė užmauta ant nuo speigo pamėlusių pirštų. Į mane (o gal tik taip atrodo?) spokso įžūlaus veido esybė, žūtbūt siekianti čia ir dabar realizuoti savo naująją prekę, greičiausiai ką tik nuluptą nuo stoties viduje atlošiamoje kėdėje įmigusio vokiečių turisto riešo. Dziegorius iš tikro tebekvepia vokiečiu. Įžūlusis prekeivis nė nenutuokia, kad laikrodžių man jau seniai nebereikia. Turbūt pamanysite, jog esu be galo laimingas? Galbūt ir taip. Jei bent akimirką tuo suabejočiau, užtektų žvilgtelėti į baltąjį ciferblatą perono palubėse. Po penkių dvidešimt. Voilà!
„Lietuvos rytas“, „Respublika“, „Pirmadienis“, – vėl išgirstu ploną jaunosios laikraščių pardavėjos balsą, išnyrantį iš kažkurio vagono ir netrukus pasislepiantį laukimo salės gilumoje. Prie speigo pritvinkusio traukinio pašonės pavargusios šliejasi kelios prostitutės. Žieminės naktinės plaštakės, atsilaupiusiais sparnais, nuo kurių gabalais krenta pigiausios kosmetikos luitai. Viena užtinusiom lūpom iš vienkartinio plastmasinio indelio iš lėto sriūbčioja dar labai karštą kavą, o kita buku žvilgsniu spokso į geležinių kelių monstrą, lyg niekaip negalėdama suvokti, kur link jis greitai pajudės. Traukinio išvykimas matyt jai simbolizuoja purvinos nakties atsitraukimą.
Aš irgi visaip mėginu šalčio išraižytuose vagonų languose įžiūrėti bent jau vieną lentelę, kurioje būtų galima įskaityti maršrutą, bet... Veltui. Gal šis traukinys išvyksta į dar gilesnę žiemą, o gal į tolimąjį išsvajotąjį Pavasarį, kur jau kurį laiką žydi švelniai rožinės sakuros, o žmonių širdys aistringai atsiveria ne vienkartinei, tikrajai ir begalinei Meilei? Kas ten žino, kas ten žino... Ir kas dabar besupaisys...
Iš plastmasinio indelio kavą sriūbčioja ir po peroną lyg gerokai įmitęs kalakutas šuldubuldžiuojantis policininkas. Žalia jo uniforma akimirką primina nerūpestingą vasarą. Vienoje teisėsaugos pareigūno pašonėje odiniame dėkle maskatuoja pistoletas, o kitoje – bananas. Tik ne geltonas, žinoma, o juodas. Net jei ir būtų geltonas, tokiame šaltyje turbūt pavirstų tikrų tikriausia anglimi. Štai prie visuomenės sargo jau plakasi įžūlusis laikrodžio pardavėjas ir, regis, šį kartą jam pasiseka! Taip nusprendžiu todėl, kadangi policininkas iš vidinės stiukės kišenės lėtai išsitraukia rudą dirbtinės odos piniginę, atseikėja prekeiviui keletą tyliai sušlamančių kupiūrų ir, baugščiai apsižvalgęs į visas puses, į valdiško rūbo kišenę šmurkšteli vokiečiu tebekvepiantį rankinį laikrodį.
Akimirką pajuntu tarytumei mano žvilgsnis prikepa prie kantriai kelionės laukiančių vagonų. Kad ir kaip ten besuktum, kai pagalvoji, ir žilaūsis kiemsargis (stotsargis), ir barbarisais dvelkianti laikraščių pardavėja, ir įžūlusis laikrodžių vagis, ir atsilaupiusios stoties prostitutės, ir atlošiamame krėsle lyg niekur nieko tebesnaudžiantis vokietis, ir net į kalakutą panašus policininkas (!) – visi juk jie yra... amžininkai. Galbūt ne taip ir svarbu, kaip ir kada bet kuris iš jų išgirdo (arba neišgirdo) savąjį pašaukimą. Tarp nuožmiai besiplakančių kasdienybės eilučių, jei tik panorėsime, galėsime aiškiai įskaityti visų mūsų bendrai išgyvenamo laikmečio džiaugsmą. Galbūt ne taip ir svarbu, kada mes čionai atvykome ir kada išvyksime iš šios Gyvenimo stoties. Mes – tarsi to paties krūmo uogos. Kiekviena uoga sunoksta ir nukrenta jai paskirtu metu. Kai kurias nulesa padangių sparnuotieji. Kiekvienai būtinas ne vien tos pačios šaknies, to pačio krūmo, tos pačios šakos jausmas, bet ir taurios vienatvės užtaisas, idant Saulė galėtų persmelkti mūsų syvus ir pripildyti mus savimi. Mes – tarsi to paties sąstato vagonai, vienas paskui kitą netrukus pajudėsiantys baugiai džiaugsmingo Tikslo link. Didelėmis apvaliomis akimis garvežys pirmasis išvys informacinius pasienio ruožo ženklus. Po kelių akimirkų kiekvienas vagonas pats patirs Neregėtosios šalies vėją, kvapą ir skonį...
„Iš pirmojo tako traukinys išvyks penktą valandą keturiasdešimt minučių“, – iš perono palubių aidi sausas moteriškas balsas, kuris veikiau sklinda ne iš moters, o iš metalinės roboto gerklės. Labai nustembu, nes neišgirstu kelionės tikslo – kiek pamenu, geležinkelio ar autobusų stotyse tai išgirsti būdavo lyg ir įprastas bei savaime suvokiamas dalykas. Dar įdomiau nuskamba šios (nežinia kodėl, šiek tiek papildytos) informacijos vertimas į rusų kalbą: „С первого пути поезд уходит в пять часов сорок минут. Нумерация вагонов с головы поезда“. Nieko sau, pasirodo, ir traukinys turi galvą! Net aš pačiais geriausiais savo laikais ne visada ją turėdavau…
Gūsingas skersvėjis šiek tiek ima erzinti, todėl nedelsdamas šmurkšteliu į laukiamąją salę. Čia viskas purvina beveik kaip perone, tačiau gerokai šilčiau. Vokietis, ilgas kojas užsikėlęs ant kelioninio lagamino, tebesnaudžia toliau. Priešais jį ant medinio suoliuko pūpso jaunoji laikraščių pardavėja. Ilsisi. Pašonėje – atsipalaidavusi laikraščių krūva. Prie barbarisais kvepiančios mergaičiukės prieina barzdotas ankstyvasis pirkėjas. Jis labai panašus į Kalėdų senelį arba į ortodoksų kunigą. „Lietuvos rytą“, „Respubliką“ ir... „Pirmadienį“, – švelniai paprašo ir tiesia dešimties litų banknotą. „Grąžos nereikia“, – priduria barzdotasis. Mergaičiukės akys sužaižaruoja, ji tučtuojau nuo suolo vieną po kito stveria laikraščius, sukomplektuoja „užsakymą“ ir paskubomis įduoda „užsakovui“. Dosnusis pirkėjas jai į delną dar įspraudžia keletą pieniškų irisų, gerumu švytinčia ranka draugiškai kakedena baltą mažutėlės prekeivės triušinę kepurę, palinki geros kloties, neskubėdamas patraukia bilietų kasos link, ir niekam nepastebint visą makulatūros krūvą švysteli į apstulbusią šiukšlių dėžę.
Mažutėlė ant suolo palieka savąją naštą, nubilda į viename iš salės kampų tvyrančią prieblandą, kurioje iš skardinių sienos angų stipriai pučia šiltas oras. Čia į išganingas tranšėjas atrėmęs padus jau šildosi vienas apšepęs ir, švelniai tariant, ne itin kvepiantis, benamis. Mergaitė mikliai kresteli ant vieno iš prieblandos suolų, laibais piršteliais atriša sužvarbusius batraiščius ir lėtai iš aulinių batų ištraukia į laikraščius įvyniotas pėdas. Laikraščiai gerokai apdriskę, susigarankščiavę. „Į laiko raštus įspraustos vaikiškos pėdos“, – pamintiju tyliai, – „Tai bent – amžininkų naujienos ne tik ant gležnų rankų, bet net ir batuose! Gal ir tokiu būdu, netiesiogiai, amžininkai vieni kitiems sušildo apšalusias galūnes?“. Jaunoji laikraščių pardavėja atsargiai ant vilnonių kojinių pervynioja plonas popierines skiautes ir lėtai apsiauna aulinius batus. Tuomet pakyla nuo suolo ir prisliūkina prie skardinių prieblandos angų, iš kurių tebepučia šiltas oras. Pats metas šiek tiek pasišildyti.
Benamis į mane įsiremia tokiu žvilgsniu, jog net pasijuntu gerokai nejaukiai. Žiūrint iš šalies, Jums atrodytų, kad jis kalba pats su savimi, tačiau neabejodamas patiriu, jog ši žmogysta tarytumei mane regi iš tikrųjų ir visais įmanomais būdais smailių žodžių vinimis mėgina prikalti prie sienos. „Aš, prancūzų kalbos profesorius, štai kuo dabar pavirtau! Štai kas iš manęs beliko...“. Iš akių trykšta sentimentalios alkoholiko ašaros, o į plačiai prasivėrusią gerklę iš apvalaus stiklinio buteliuko jau kunkuliuoja citrina trenkiantis parfumerijos gaminys. „Kche, kche, kche, mano sūnau...“, – tęsia jis spoksodamas į mano gelmę, – „Niekados nepasiduok bohemos kerams! Pi_ _ _ aš tą bohemą! Bohema – tai niekuomet nesibaigiantis pasturgalių uostymo čempionatas. Tik jie kur kas šiuo klausimu išradingesni už visus beveislius ir veislinius šunis kartu sudėjus... Kche, kche... Žinai, mano sūnau (nė nežinau, ar jis panašus į mano tėvą, kurio niekada nesu regėjęs), nepasiduok, niekada, nepasiduok... Pažiūrėk į ką aš dabar pavirtau! Haremai, morenos, bohemos, barakudos, bomžai, tfui, kad jį kur...“, – į estetikos vatą žodžių nevynioja vietinės reikšmės filosofas. „À ta santé, mon cher ami!“, – drumzlina ranka nusibraukęs pritvinkusias ašaras iškošia benamis ir į plačią gerklę susipila odekolono likutį. Tada jis nuleidžia akis žemyn, žvilgsnis tartum prilimpa prie purvinų grindų, ir toliau šiltame vėjyje patylomis šildosi iš prasižiojusių batų kyšančius pirštus.
Mergaičiukė, žinoma, nekreipia į jį jokio dėmesio. Ji tiesiog nieko nesupranta. „Bomžas turbūt teisus...“, – spėju pagalvoti ir pritrūkstu oro, todėl išskrieju atgal į gaivų peroną.
- - -
„Penkios valandos keturiasdešim minučių. Iš pirmo tako išvyksta traukinys į...“, – iš perono palubių aidi sausas moteriškas balsas, kuris vos tik ištaręs „į“, iš karto užsikerta ir daugiau nieko nebeįmanoma išgirsti – vien nesureguliuotos radijos zirzimas.
Staiga pavargusios prostitutės it kengūros strykteli į vagoną, žilaūsis kiemsargis (stotsargis) į šoną tėškia plačiašonę lopetą, taip pat įšoka į traukinį, kuris jau riaumoja ir virpa kaip išalkęs liūtas. Tuomet iš laukimo salės gilumos išnyra žvaliai besišypsantis pasitempęs vokietis su kelioniniu lagaminu, įžūlaus veido laikrodžių vagis, violetiniu šaliku apsivyniojusi barbarisais dvelkianti mergaičiukė (kažin kodėl be laikraščių?), apdriskęs ir jau gerokai apspangęs kiaurabatis benamis, prancūzų kalbos profesorius, taip pat ir į Kalėdų senelį ar į ortodoksų kunigą panašus dosnusis laikraščių pirkėjas, ilgesingai žvelgiantis į garvežio ryžtą pajudėti iš vietos. Net ir kaip kalakutas šuldubuldžiuojantis policininkas su vokiečio laikrodžiu kišenėje, ir tas... Visi jie sušoka į traukinį, kol kas vėžlio žingsneliu pajudantį Didžiojon kelionėn. Štai slidžiu perono paviršiumi dusdamas čiuožia didžiapilvis vyrukas, o vos jį bepavejanti apkūni, į karvę panaši žmona bliauna: „Юра, Юра, паспорта дома оставили!!!“ „Да хрен с ними!“, – entuziastingai atsikerta vyras, šiaip ne taip užsikabinantis už metalinių rankenų ir įsikabarojantis į vagoną. „Oho, koks platus žmogaus vardas... Jūra...“, – šauna į galvą mintis. Vokietis, žinoma, nė nepastebi savo netekties. Gal ir niekuomet nebepastebės, kas ten žino...
Visi jie be galo laimingi, žvelgia į horizonte lėtai išnykstantį baltąjį laikrodžio ciferblatą, kuris intensyviai pulsuoja į auštančią dieną...
Aš taip ir lieku stovėti šalia nutėkštos kiemsargio (stotsargio) lopetos ir šalia ištuštėjusio traukinio tako. Tarp perono šviesas atspindinčių bėgių vėjyje plaikstosi apdriskę laikraščių skuteliai bei sutraiškyti vienkartiniai kavos puodeliai. Net ir dabar nežinau, kur išvyko Amžininkų traukinys – ar į dar gilesnę žiemą, ar į tolimą neregėtą kraštą, į kurį atvykus jau tikrai žydės švelniai rožinės sakuros ir kuriame širdys aistringai atsivers Tikrajai Begalinei Meilei.

2012 01 31,
Nerijus Laurinavičius

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą